Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

C. NIET GEDEUKTE WEKKEN.

Divertissement pour le „Danger des Epreuves", représenté chez le duc de Gramont. — 1749. Entrée pour „Appollon et Climène", représentée chez le Duc de Gramont. — 1750. Divertissement pour la „Provencale". — Arrangements du „Ballet des Arts" et du „Ballet des Saisons". — Tragédie d'Arion. — Ariettes diverses, de 1750 a 1764.

tl. NAGELATEN WEEKEN (GEDEUKT).

Opus XIV. — Trio pour 2 violons et la basse. „ XV. — Sonate a violon seul et la basse (solo). — ÏTa 1754.

De werken van Leclair zijn nog weinig bekend en de gedeeltelijke publicaties munten, volgens de la Laurencie, niet uit door eerbied voor de authentieke lezing. Daarom verheugt hij zich dat twee Fransche kunstenaars die volkomen op de hoogte zijn van deze muziek, een nieuwe uitgave hebben ondernomen van de vier deelen Sonates en twee deelen concerten. Het zijn de heeren Guilinant en Debroux.

Nu ten onzent de eminente violist Carl Flesch begonnen is, historische concerten te geven, waarin hij de oudere Italiaansche, Fransche en Duitsche viool-componisten weer voor ons heeft doen opleven, geven wellicht deze aanteekeningen over Jean Marie Leclair aanleiding, dat ook aan zijne compositiën meer aandacht wordt gewijd dan tot dusverre het geval was.

OVER „HET BEGRIJPEN VAN MUZIEK"

DOOK

LOUIS DE HAAS.

Was der Mensch Hebt das gilt ihm iïir schijn.

We kwamen van het „Concert-Reger". We hadden bewonderd den mooien aanslag, de techniek, de warmte in zijn spel, maar we waren buiten zijn zielssfeer gebleven. Ik voelde iets van een teleurstelling, want, terwijl ik waarnam, dat Max Reger een muzikaal en voelend wezen was, terwijl ik hoorde dat daar een toonkunstenaar voor het klavier zat, pakte mij zijn muziek niet (d. w. z. over het algemeen niet), en kwam de wensch in me op, hem Beethoven, Chopin, Brahms, Schumann te hooren vertolken.

We waren thuis. Daar vroeg de vriend, met wien ik gegaan was: „Hoe vond jij het?"

„Wel, eerlijk gezegd, begrijp ik er niet veel van," antwoordde ik.

Sluiten