Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

van een driehoek met gelijke zijden. Het middenpunt van dezen driehoek is Volmaaktheid, Eeuwigheid genoemd, en vereenigd door lijnen met de drie hoekpunten. Bij de lijn die naar het toppunt gaat, als „toonsoort C, het tegenwoordige, geel" aangeduid, staat „kracht en schoonheid." Het linksche punt van de basis heet „toonsoort As, de toekomst, blauw" en is door een lijn „zachtheid" met het middenpunt verbonden, terwijl het rechtsche punt „toonsoort E, het verledene, rood" heet en door een lijn „hardheid" met het middenpunt verbonden is. Op de basis zijn de toonsoorten Des als „paarsch," Fis als „violet," H als „purper" aangegeven, op de rechtsche rechthoekzijde komen voor, van onderen beginnend, A als „oranje rood," D als „oranje" en G als „oranje geel," terwijl de linksche zijde, van boven beginnend, vervolgt met F als „geel groen," B als „groen" en Es als „blauw groen." Wagner heeft de laatste toonsoort ook als die kleur gevoeld, toen het Rheingold met een lange reeks van maten in Es liet beginnen. Deze teekening is van 1846.

Eindelijk ontving ik nog een, grootendeels met potlood geschreven, lijst van werken, door Bastiaans vervaardigd, welke lijst verscheidene nummers bevat, waarvan ik geen kennis droeg, en die ik tot dusverre niet heb kunnen opsporen. Mochten er lezers van dit blad zijn, die ze bezitten of er iets naders omtrent weten, dan houd ik mij zeer voor hunne mededeelingen aanbevolen.

1. Canon voor orgel voor zes stemmen, opgedragen aan J. B. Litzau, organist te Rotterdam.

2. Orgelsonate ter herdenking van Robert Schumann.

3. Fantasie op Heiligerlee.

4. Andante voor orgel, opgedragen aan Van Suchtelen.

EEN BRIEF VAN RICHARD WAGNER AAN ZIJNE ZUSTER KLARA

DOOK C. V. O.

Eenige jaren geleden was de onvermoeide vorscher, Dr. Gustav Manz, in de gelegenheid het publiek bekend te maken met enkele nog niet gepubliceerde brieven van Rich. Wagner aan zijne zuster Klara, wier sympathische, van moederlijke zorg en liefde voor Richard getuigende figuur daardoor op den voorgrond trad, en sinds dien op onze hartelijke belangstelling aanspraak maakt. Onder die brieven heeft wel in de eerste plaats diepen indruk gemaakt, het aangrijpend schrijven, waarin Wagner den sluier licht en zijne zuster een blik

Sluiten