Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215

In dien toestand kwam verbetering, toen de Residentie haar eigen orkest herkreeg. Toen kon men de beste krachten daarvan ook aan de school verbinden.

Gedurende het tijdvak 1896—1906 werden bij de reeds bestaande klasssen nog negen nieuwe gevoegd:

een tweede solfège-klasse,

een nieuwe viool-klasse,

een ensemble-klasse voor blaasinstrumenten,

twee nieuwe theorie-klassen,

een klasse voor uitspraak, ten behoeve der leerlingen van de solozang-klasse,

eene harp-klasse,

eene Duitsche taai-klasse,

eene fanfare-klasse.

Nog werd aan de clarinet-klasse een cursus voor basclarinet en een voor contrafagot toegevoegd. In de contrabas-klasse werd de vijfsnarige contrabas ingevoerd.

Alle bestaande klassen hebben in de laatste tien jaren groote uitbreiding ondergaan, zooais blijkt uit de volgende tabel:

LEERAREN GE^™K

KLASSE. 1896 1906 IÏSa«i

in 1906.

Solozang 43 58 Twee 49

Solfège. 68 97 Twee 6

Piano 77 148 Vier 90

Viool 42 62 Drie 89

Violoncel 15 20 Twee 21

Contrabas 6 11 Een 6

Theorie, Contrap. en Comp. 47 180 drie en de Directeur 52

Fluit 5 5 Een 6

Hobo 6 8 Een G

Clarinet 7 8 Een 7

Fagot 5 7 Een 6

Hoorn 4 6 Een 6

Trompet 4 4 Een 2

Trombone 5 7 Een 5

Pauken 5 6 Een 2

Orgel 7 8 Een 7

Samenspel 14 20 De Directeur 4

Orkest 88 56 De Directeur 2

Strijkkwartet 18 21 Een 2

Blaasenseinble — 10 Een 2

Fanfare — 17 Een 3

Harp — 3 Een 4

Uitspraak en Declam. ... — 44 Een 5

Fransen 12 28 Een 2

Italiaansch 22 29 Een 4

Duitsch — 24 Een

Muziekgeschiedenis .... 39 103 De Directeur 1

Sluiten