Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

227

In dit concert speelde de heer H. Rijnbergen van hier het Derde VioolConcert van Saint-Saëns. Vele bewijzen van sympathie heeft men hem getoond. Moge de groote belangstelling in zijn verdere ontwikkeling als kunstenaar, die hij nu in Brussel hoopt te verkrijgen, hem eene aansporing zijn, zich die zooveel mogelijk waardig te maken.

In het Tivoli concert van 14 Maart trad onze jonge stadgenoote Jacqueline Spaan als soliste op met een Vioolconcert van Rode, en dat van 4 April was bijzonder aantrekkelijk door een bijna geheel nieuw programma. Onder Hutschenruyter's leiding werden uitgevoerd van Berlioz: ouverture The Corsair; van Felix Weingartner: Tweede Symphonie; van Hans Sommer: Waldfrieden; van Leon Sinigaglia: a. Hora mystica, b. Scherzo voor Strijkinstrumenten, c. en d. twee Piemonteesche dansen en dan van Liszt de Derde en Elfde Hongaarsche Rhapsodie, door W. Hutschenruijter geïnstrumenteerd.

Woensdag 21 Maart had het Zevende Beethoven-concert plaats, waar de heer A. B. H. Verheij als piano-solist en een gemengd koor medewerkten. Tot uitvoering kwamen Meeresstille und Glückliche Fahrt, Elegischer Gesang, het Vijfde Piano-concert, de Fantaisie voor piano, koor en orchest en de Achtste Symphonie. Door den ernst en de toewijding aan dezen cyclus besteed, heeft de heer Hutschenruyter zeer velen aan zich verplicht.

Zaterdag 7 April gaf de heer H. nog een extra concert waar Lamond het Tweede Concert van Brahms en dat van Tshaikowsky speelde. Dat de pianist bewonderingswaardig speelde, kan men gerust gelooven. Dat echter de compositie van Brahms zeer hoog boven die van Tschaikowsky uitstak, is ook gebleken.

De Nederlandsche Opera onder 0. v. d. Linden gaf ook hier Tannhauser voor een uitverkocht huis.

Possart en mevrouw Rider gaven eene soiree die zeer veel belangstelling wekte.

De vijfde orgelbespeling in de Remonstrantsche kerk door den heer W. Petri had behalve den concertgever, de dames Tibo en Willemse en de heeren van Dokkum en Uiterwaal tot medewerkenden. Het programma was geheel samengesteld uit werken voor de lijdensweek bestemd en droeg de namen van Malling, Porpora en Bach. De uitvoering zelve schonk velen een plechtige en dankbare stemming.

Coers' Liederkoor gaf 29 Maart wederom eene invitatie-avond waar een massa liederen werden gezongen die het publiek lang bij elkaar deed blijven. Zou 't echter niet beter zijn ze aan 't volk zelve te doen hooren; en te trachten ze daar ingang te doen vinden! Met deze uitvoeringen komt men heusch geen stap verder. Het deftige publiek dat deze uitvoeringen bezoekt omdat het geïnviteerd wordt, gaat de liederen toch niet zingen, ofschoon men ze elk jaar te hooren krijgt. Op de wijze als in „Ons Huis" te Amsterdam door den heer v. Oostveen, in den Haag door den heer Constant van de Wall en in Rotterdam door mej. Cato Scholten geschiedt, is m. i. de eenige weg die liederen bekend of bemind te doen maken.

Veerman's derde soiree voor kamermuziek vond 31 Maart met veel succes plaats. Behalve het Strijkquartet op. 18 VI van Beethoven werden de Sonate in d-moll voor piano en viool van Brahms en César Franck's Piano Quintett gespeeld.

Het Utrechtsch Studenten-concert gaf 2 April een invitatie-concert waar ruim een dertigtal h.h. studenten het strijkkwintet vormden en voor de overige partijen grootendeels door h.h. leden-blazers van ons orchest werden gesteund. Onder leiding van den heer M. Joh. van Uven, eveneens lid der Vereeniging, werd een goed gekozen programma keurig uitgevoerd. Vooral de Vierde Symphonie van Gade slaagde zeer goed. Deze wijze van muziek beoefenen mag met respekt worden gadegeslagen.

Sluiten