Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

326

Kor Kuiler te Groningen, A. A. Noshe te Middelburg, A. J. Polak te Rotterdam en Eug. Thomas te Weenen.

In het a. s. seizoen zal door de heeren Flesch en Röntgen in de kleine zaal van het Concertgebouw te Amsterdam een cyclus van 4 abonnements-concerten gegeven worden. De data zijn vastgesteld als volgt: 15 October met medewerking van den heer Joh. Messchaert; 19 November een sonaten-avond door de heeren Flesch en Röntgen; 23 Januari met medewerking van mevr. Noordewier-Reddingius; 25 Februari met medewerking van den violoncellist Pablo Casals.

De heer M. de Hondt deelt mede, dat hij voornemens is 29 September de voorstellingen van een Italiaansch opera-gezelschap in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam wederom te doen aanvangen. Hij verzekert met het vormen van zijn gezelschap en het engageeren der leden gelukkig te zijn geweest. Onder dezen is de tenor Isalberti. Leider van het orkest zal weer de heer Coniglio zijn.

Het verslag over het een en twintigste studiejaar van het Conservatorium der afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst maakt melding van de namen der bestuursleden, van het onderwijzend personeel, evenals van leerlingen en hospitanten in wier aantal weinig verandering kwam; van de veranderingen die het gevolg waren van het vertrek van de heeren Phal, Hofmeester, Le Barbier en Dim,, en het optreden van de heeren Timmner, Brohm, Schubert en Pennarls; van de vervanging van prof Van Hamel door mevrouw Holtrop-van Gelder.

Volgens het ontwerp van het gedenkteekon ter nagedachtenis van Richard Hol, verheft zich het borstbeeld van wijlen den Toonkunstenaar op den top van een eenvoudig, langwerpig voetstuk, van onderen breed uitloopende. Tegen de voorzijde van die zuil is in reliëf aangebracht een beeld der muziek, voorgesteld door eene vrouw, die een lier in de handen houdt. Een kort opschrift duidt aan dat dit monument gewijd is aan den betreurden Nederlandschen componist.

Door den heer C. Andriessen zal in het volgend seizoen een serie concerten worden gegeven te Hilversum, met medewerking van mevrouw A. Noordewier-Reddingius, Carl Flesch en andereD. Met mevrouw Noordewie)- zal o. a. een liederen-avond worden gegeven, terwijl de heeren Carl Flesch en C. Andriessen zullen optreden in een sonaten-en een solisten avond.

Het koorwerk van den jongen componist Willem Andriessen te Haarlem, De gulden Sporenslag, zal in het a. s. seizoen ook te Amsterdam worden uitgevoerd door een koor van 150 dames en heeren.

Het gemengd volkszangkoor der vereeniging Samenwerking te Amsterdam, heeft zich als zelfstandig koor geconstitueerd onder den naam Gemengd Volkszangkoor Louis Sterk. De heer /. Martin S. Heuekeroth volgt den heer Sterk als leider op. .

Eduard Zeldenrust is 10 en 11 Juli op het kasteel Alnwick, voor den Koning en Koningin van Engeland opgetreden.

BUITENLAND.

Bij de a. s. Festspiele te Bayreuth is de rolverdeeling als volgt:

1. Rheingold: Wotan — Theodor Bertram, Berlijn; Donner — Rudolf Berger, Berlijn; Froh — Alois Hadwiger, Graz; Loge — Dr. Otto Briesemeister, Berlijn; Alberich — Max Dawison, Hamburg; Mime — Hans Breuer, Weenen; Fasolt — Lorenz Corvins, Straatsburg ; Fafner — Joh. Elmblad, Wiesbaden; Fricka — Luise Reuss-Belce, Dresden; Freia — Em. Feuge-Gleiss, Das3au; Erda — Ernestine Schumann-Heink, New-York; Woglinde —

Sluiten