Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

327

Frida Hempel, Schwerin; Wellgunde — Maria Knüpfer, Berlijn; Flosshilde — Adrienne von Kraus-Osborne. Leipzig.

2. Die Walkure: Siegmund — Peter Cornelius, Kopenhagen; Hunding — Paul Knüpfer, Berlijn; Wotan — Theodor Bertram; Sieglinde — Kath. Fleischer-Edel, Hamburg; Brünnhüde — Ellen Gulbranson, Christiania; Fricka — Luise Reuss-Belce; Helmwige — Jos. von Artner, Hamburg; Gerhilde — Marie Knüpfer, Ortlinde — Ida Salden, Hamburg; Waltraute'— Ernestine Schumann-Heink; Siegrune — Gac. Rüsche-Endorf, Hannover; Eossweise Agnes Herrmann, Straatsburg; Grimgerde — Adr. von Kraus-Osborne; Schwertleite - Rosa Ethofer, Karlsruhe.

3. Siegfried: Siegfried — Ernst Kram, Berlijn; Mime — Hans Breuer; Der Wanderer

— Th. Bertram; Alberich — Max Dawison; Fafner — Joh. Elmblad; Erda — Ernestine Schumann-Heink; Brünnhilde — Ellen Gulbranson; Das Waldvöglein — Em. Feuge-Gleiss.

4. Götterdammerung: Siegfried — Ernst Kraus; Gunther — Rudlof Berger; Hagen

— Allen C. Hiakley, Hamburg; Alberich — Max Dawison; Brünnhilde — Ellen Gulbranson; Gutrune - Cao. Rüsche-Endorf; Waltraute — Ernestine-Schumann-Heink; Die Nornen — Schumann-Heink, Adrienne v. Kraus Osborne en Kath. Fleischer-Edel. De Rijndochters als in Bheingold.

Tristan und Isolde: Tristan - Alfred v. Bary, Dresden, afwisselend met Ernst Kraus; Isolde — Marie Wittich, Dresden; Marke — Paul Knüpfer, Berlijn, afwisselend met Dr. Felix v. Kraus, Leipzig; Kurwenal — Walther Soomer, Leipzig; Brangane — Kath. Fleischer-Edel; Melot — Dr. Otto Briesemeister; Hirte Hans Breuer; der jüngere Seemann — Erik Wirl, Frankfort a/M; Steuermann — Franz Adam, Wiesbaden.

Parsifal: Parsifal — Erik Schmedes, Weenen, afwisselend met Alois Hadwiger, Graz en v. Bary ; Kundry — Gulbranson afwisselend met Leffler-Burckhard, Wiesbaden; Gurnemanz _ Paul Knüpfer afwisselend met Dr. Felix v. Kraus; Amfortas — Theodor Bertram afwisselend met Rudolf Berger; Klingsor — Franz Adam afwisselend met Carl Lejdström, Frankfort a/M.; Titurel — Paul Knüpfer afwisselend met Dr. Felix v. Kraus, Knappen — Ida Salden, Gertrud. Förstel, Praag, Erik Wirl en Hans Breuer; Ritter - Dr. Otto Briesemeister en Karl Lejdström; Solo blumenmadchen - v, Artner, Rosa Ethofer, Em FeugeGleiss, Gertrud Förstel, Frieda Hempel, Marie Knüpfer en Ida Salden. Dirigenten zijn: Dr. Hans' Richter, Manchester, Felix Mottl, München, Dr.Karl Muck. Berlijn; Siegfried Wagner, Michael Balling, Karlsruhe en Franz Beidler, Bayreuth.

Te Beziers wordt dit jaar, 26 en 28 Augustus, Spontini's La Vestale opgevoerd, welke opera sedert 1854 niet meer ten tooneele is gebracht. De schermen worden ontworpen door Jambon van de Groote Opera. Artiesten van deze opera en van den Brusselschen Muntschouwburg zullen er in optreden; balletdanseressen uit Parijs en Milaan. Eenige dagen later, 2 September, zal te Beziers een concert worden gegeven, waarin Saint Saens en Diemer solisten zullen zijn, en waarin ook de nieuwste cantate van Saint Saens La gloire de Corneille wordt ten gehoore gebracht,

Graaf Przezdziecki, te Warschau, heeft zijn zeer kostbare instrumenten-verzameling aan het muziek-instituut van Dr. Mlynarski daar ten geschenke gegeven. Later hoopt men de collectie in een Poolsch muziek-museum onder te brengen. En nu worden — dit zij vermeld ter navolging — die instrumenten ook gebezigd ten behoeve van het muzikaal onderricht; onder leiding van de onderwijzers geven de leerlingen retrospectieve concerten, waarin de oude muziek op de oude instrumenten wordt voorgedragen. De graaf met dien lastigen naam beloofde nog een tweede verzameling oude strijkinstrumenten. Onder hetgeen hij nu gaf zijn: een viool van den Pool Dankwart (1603), een viool van Maggini

Sluiten