Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V {GANG.

3 JANUARI 1928.

No. 1

EKELIJKS VERSCHIJNEND GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT

Adm nistratie- en Redactie-Adres:

KONINGINNEWEG 97 - HAARLEM

Telef. 14865 Gironummer: '.ïnk: Haarl. Bankvereeniging, Haarlem. Postbox: 44

HOOFDREDACTEUR:

LEO LAUER.

Abonnementsprijs: f 3.— per 3 maanden

Ned. Oost- en West-Indië f 15 — per jaar

Buitenland f 18 per jaar

Losse nummers f o.25

STUDEBAKER

BUILDERS OF QUALITY

^—

VEHICLES FOR 75 YEARS

=-- aO»€^

Importrice: INTERNATIONALE AUTOMOBIEL MAATSCHAPPII

den haag — amstk8dam — rottf.rda m

Onmisbare winter artikelen :

„THERM'x" catalytische benzinekachel

KACHEL fl 20. — METALEN HOES fl 6.—

, ,NEVERCOLD radiateurhoezen, prima materiaal en afwerking SNEE U WKETTINGEN, prima fabrikaat, tegen het roesten zwaarverkoperd

Alle maten zoowel voor enkele als dubbele monteering lucht en massieve handen uit voorraad leverbaar > 1 IrA TVT l\T TTr tt s — — .. . _ _

i-i. VA1> U1JJS.Ö! LO., KU11MUAM Fil. DEN HAAG, Korte Houtstraat 31

v. OJderbarneveldtstraat 69. - Telefoon 9644-9645t9ü65 Fil. UTRECHT, Oudegracht 290.

Tel.

17544-14164 Tel. 10922

Sluiten