Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

SPORT IN BEELD.

Alom winter! Alom vermaak! Alom sport in den besten zin des woords! De organisators op Schaatsen-gebied zitten niet stil, profiteeren van de gelegenheid, en alom worden dan ook wedstrijden uitgeschreven. Zoo te Tilburg, waar Zondag door de Tilburgsche IJsclub wedstrijden werden georganiseerd om het Kampioenschap Hardrijden van de provincie Noord-Brabant over afstanden van 500, 1500 en 5.000 M. Wij brengen van dit evenement een tweetal snapshots. Zoo ziet men hierboven Boot (rechts) en,Vries aan den start. De races brachten heel wat vermaak onder

het sportlievend publiek te Tilburg.

Op deze foto ziet men twee der beste 'rijders te Tilburg, nl. Boot (links), die kampioen werd over 500 M., en Roelfsema, den kampioen overlSOOen 5000 M. Deheeren gaan trainen in het buitenland. Wij wenschen hun veel succes. Ook in de komende wedstrijden. Tenminste als de, vaak zoo wispelturige, Thialfniet deserteert, en zoodoende een snaak in het wiel steekt.

Wintersport zooals ze hierboven is afgebeeld, kent men ten eenemale niet in ons dierbaar Holland. Daarvoor zijn de winters te zeldzaam en te kort. Een enkelen keer aanschouwt men nog wel eens een hardrijderij voor arren op de gladde vlakte, doch ook dit behoort tot de ,,witte raatjes". Anders is het in Zwitserland gesteld, het land van het eeuwig ijs bijkans. Als het daar wintert, dan komen de renpaarden uit de stallen, en zij starten zelfs op de sneeuwvlakten en het ijs. Zulk een fascineerend schouwspel aanschouwt men op bovenstaande illustratie, welke te St. Moritz werd genomen. Ook horden-rennen op het ijs staan op het programma.

LEZER! Denk aan het nieuwe adres van „Sport in Beeld": Koninginneweg 97, Haarlem. (Postbus 44)!

Sluiten