Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

SPORT IN BEELD.

SIZAIRE

4 WIELEN ONAFHANKELIJK VEEREND"

Grootste comfort op den slechtsten weg.

Vraagt demonstratie!

J. E. SNITSLER & Co., Den Haag - Tel. 71265

. ; ■ ■ . ■ : .

Bric a Brac.

Wanneer men fietst, en een woedende hond schiet in dolle vaart op je rijwiel af, terwijl hij blaffend en springend den wielrijder blijft volgen, schop dan niet naar het dier. Fluit! Fluit onophoudelijk! Canis familiaris meent tenslotte, dat zijn baas hem fluit, hij zal zijn aanvallen staken en retireeren. Door trappen bereikt ge juist het tegenovergestelde, dat ge wenscht, want ge brengt den hond tot razernij.

Adspirant-ruiter, pas op, dat gij geen.... zandruiter wordt! Daarom: schrikt het paard, dat gij berijdt, voor een voorwerp op den weg, wend dan geen karwats of sporen aan, maar poog met zachtheid uw doel te bereiken. Klop uw viervoeter op den hals, spreek hem toe, want een paard is zeer gevoelig voor een vriendelijk woord. De zachte hand bereikt meer dan de ruwe. Tenslotte is het paard sterker dan gij, beginneling. Gij rijdt nog niet in den waren zin des woords, maar.... wordt gereden. Daarom geen geweld! Diplomatie is beter....

Wordt nooit een sport-maniak! De geschiedenis zal u later hoonen. Er was eens een hartstochtelijk jager, die, al jagende, bekneld raakte tusschen Cavaliers en Puriteinen, toen beide partijen op het punt stonden om een grooten slag te leveren. De hartstochtelijke jager wist zelfs niet, dat de oorlog woedde. In Perzië speelden de soldaten eertijds polo. Zij deden het met zulk een vuur, dat de Perzische koningen het polo-spel moesten verbieden, (Omdat de soldaten hun militairen dienst er door verzaakten. Daarom.... doe aan sport, en doe het goed! Maar bedenk, dat er nog iets hoogers in het leven is! Door sport alléén wordt men geen man.

Leer zwemmen en nog meer! D.w.z. leer ook geklééd zwemmen, zoowel op de borst en de zijde als op den rug! Oefen verder het gekleed te water springen en duiken, het gekleed onder water zwemmen en daarbij de oogen open te houden. Leer het rug- en zijzwemmen met een pop ter grootte van en zoo zwaar als het menschelijk lichaam! Leer het opduiken van deze pop! Leer tevens het opwekken van de levensgeesten bij drenkelingen! En dan hebt ge genoeg geleerd, om, dreigt er gevaar, de suffers bij te staan, die te bekrompen waren om.... zélf te leeren zwemmen.

Choppy Warburton was de trainer bij uitnemendheid van wielrenners. Choppy schreef eveneens een rook-verbod voor zijn pupillen uit. Dit neemt niet weg, dat er beroemde sprinters en stayers zijn geweest, die tijdens hunne training tabak verpuften. Men kan

noemen Lesna, Cordang, Baugé, Jaap Eden, Robl, Mayer, Walthour, Passerieu enz.

In 1908 heeft het Beiersche Ministerie van Oorlog, op verzoek van den Münchener psychiater Kraepelin, proeven genomen, in hoeverre het gebruik van alcohol een schadelijken invloed had op de tref-kans van schutters. Men

liet gedurende 16 dagen 20 uitnemende schutters 30 reeksen proeven afleggen, waarbij op 200 M. afstand ongeveer 27.000 schoten werden gelost. Slechts bij 2 schutters kreeg men een negatief resultaat, d.w.z. de alcohol had een gunstigen invloed, zij het dan ook een geringe. De tref-kans werd tot 10 a 12% verminderd. De dosis alcohol bedroeg 40 gram.

Zeven Personen

De „Eight:

SEDAN-LIMOUSINE

Ziehier „Het Kasteel op Wielen": statig, rijk uitgerust en extra ruim: een wagen om van te watertanden, een ideale

auto voor den eigenaar van een groot gezin. Zelfs met alle plaatsen bezet, is de eight-in-line motor gemakkelijk opgewassen tegen zijn zware taak en is het extra gewicht niet merkbaar aan de snelheid, noch aan de soepelheid van zijn gang. Vier machtige hydraulische remmen, bumpers vóór en achter, en voorts elk raffinement van den eerste klasse luxe-wagen. Twee kleur-combinaties ter keuze.

PRIJS fl. 87SO —

HUPMOBILE

wordt in Nederland uitsluitend geïmporteerd door de CONTINENTALE EN HAAGSCHE AUTOMOBIEL MIJ_

AMSTERDAM I 'S-GRAVENHAGE I ROTTERDAM I ARNHEM I GRONINGEN Stadhouderskade 100 I Koninginneiraohf II I Coolaiugel 80 I E. Casimirl. 2 I Heereweg 1

HOLLAGEN-A-DAM.

Sluiten