Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

SPORT IN BEELD

De Winter-sport voor de jeugd verstoord. — Dooi op de Delftsche grachten. — Desondanks schaatsen, slee'tje sleuren tot het bittere einde!

(Foto Polygoon - Haarlem).

Holland is veel stoere rijders op de smalle ijzers rijk. Dat is in de, achter ons liggende, dagen weer eens gebleken. Onder deze snellen viel vooral op het uitnemend rijden van den Edammer jongert, dien men hierboven ziet (foto Polygoon Haarlem). Jongert boekte diverse overwinningen, o.a. in het kampioenschap van Friesland,

Voetbal- vlegels.

Voetbal-vlegels noemt „De Telegraaf" de heeren ( ?), die relletjes bij Voetbal-wedstrijden maken, en scheidsrechters molesteeren. Volkomen terecht! Wij zullen het ook doen.%

Tot nu toe kwamen die blagen hier en daar hun vinnige hoofdjes opsteken. Zoo lezen wij nog in „De Courant" van Maandagmorgen, dat te Leerdam de referee na een wedstrijd door ,yoetbal-vlegels werd aangevallen en ernstig verwond. Het doet wrang aan. Maar men mompelt: Leerdam!

Dat evenwel zoo iets in het vorstelijk 's-Gravenhage kan gebeuren, het slaat met verwondering en ontzetting. En zoowaar op het H.V.V.-veld! Niet, dat de officials, de leden van genoemde vereeniging er iets aan kunnen doen, er iets mee te maken hebben! Maar H.V.V.! Als je aan die club denkt, dan denk je toch aan een zekere élite.

Enfin — ook daar, op het Wassenaarsche veld,wordt het publiek toegelaten, alle Voetbalpubliek is nog geen loge-publiek, en zoo is het eigenlijk heel simpel, dat je ook daar van die relletjes kunt verwachten.

Ze zijn Zondag uitgebroken. Tijdens den kamp H.V.V.—Sparta! De rebellen waren 't niet eens met de opvattingen van den scheidsrechter, brulden den man toe, renden het veld op, poogden den scheidsrechter op watjekou's te onthalen, en riepen zelfs, dat hij de sloot maar in moest. Het is wel zeer, zeer radicaal!

Schmeling, de Duitsche Bokser, wiens portret hierboven, heeft dd. 6 Januari in liet Sportpalast te Berlijn zijn titel van Europcesch kampioen zwaar-midden-gewicht moeten verdedigen tegen den uitdager, den Italiaan Bonaglia. Deze kwam, zooals wij dat noemen, van een koude kermis thuis. Reeds in de eerste ronde bracht hij zijn tegenstander den knock-out toe met een harden rechtsche. Het publiek, dat Bonaglia uitfloot, juichte Schmeling hartelijk toe.

Sluiten