Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondag was cr vreugde in het H.F.C.-kamp. En deze jolijt was begrijpelijk. Na een, verre van glorieus, seizoen konden de hekken-sluiters in Afd. I tenslotte hun tweede zege behalen. H.F.C. herleefde. En Stormvogels moesten, nog wel op eigen veld, aan de kracht van de ,,good old" gelooven. Met 4—0 wonnen de Haarlemmers. Wij brengen twee snapshots van den strijd. Boven ziet men de beide elftallen voor onzen fotograaf poseeren. Dan een spel-moment, waaropde fjmuidensche doelverdedigerin actie komt.

soort van vliegtuig-motor schijnt te krijgen ?

Stelt, dat Jan en alleman tenslotte in zulke geweldenaars over de wegen zouden jakkeren!

Een Veteraan.

Dix, die thans tweede was in het Britschc kampioenschap Schaatsenrijden over 11/2 E.M., reed ook al voor 20 jaar in een soortgelijke race, en werd zoowaar kampioen. Dix was tweemaal zoo oud als de kampioen, nl. Hom.

Steeds sneller!

Segrave's kilometer-record bestaat. Maar..." of het blijft bestaan ? Van alle kanten komen weer de snelheidsmaniakken opdagen om het om zeep te brengen.

Daar is vooreerst Malcolm Campbell, die naar Florida, naar de kust van Daytona, wil vertrekken om daar met een kolos te starten. Hij zou in zijn „car" eenzelfde type motor hebben gemonteerd als die, waarmede Engeland den Schneider-Cup wist te winnen.

Zooals „De Telegraaf" vertelt, is een andere concurrent de Yank Lockhart. Deze komt met een zestien-cylinder motor, met een inhoud van 4 L.

De leek zal vragen, wat het voor nut heeft om met zoo'n wagen te snorren, die toch niet voor de praktijk berekend is, en de leek heeft gelijk. Maar wat dan te zeggen van het monster, dat thans weer de Sunbeam heet te wrochten, een reus, waarin zoowaar drié Liberty-motoren zouden worden gebouwd ? En wat ook nog te zeggen van Campbell's wonder, dat, zooals gezegd, eveneens een

De B.V.V. Bloemendaal bestaat een kwart-eeuw. Geen feit om onopgemerkt voorbij te laten gaan! Zoo vierde men dan ook Zaterdag dit jubileum in Hotel Vreeburg. Er was veel belangstelling, ook van de zijde van den N.V.B. En dat de heeren in de „blommetjes" zijn gezet, bewijst bovenstaande illustratie. Ook onze hartelijke geluk wenschen!

Sluiten