Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

24

— Heb je vertrouwen in de ontwikkeling van het Wielrennen?

— Eerlijk gezegd: nee! De belangstelling er voor gaat dalen. Maar dat kan toch ook niet anders. Al die schandaaltjes staan in de kranten. Geen goed gesitueerde Hollandsche jongen zal meer aan die sport gaan doen. Hij wil met zoo'n vuiligheid niets te doen hebben.

Het klonk hierna ironisch, maar ook spijtig,uit des voorzitter's mond:

— Trouwens .... ras-echte amateurs bestaan in Holland niet meer !

— Wat is je oordeel over de Stadion-wielerbaan?

— Goed! Maar.... te groot! Enfin, dat kan nou niet anders met 't oog op de Spelen. Maar wanneer ze niet uitmuntende programma's geven, en dat kunnen ze onmogelijk elke keer, dan komen er, zooals trouwens den laatsten tijd al, niet veel menschen, en dan zal 't er leeg. en ongezellig zijn.

— Je hebt eens verklaard, dat je na de Olympische Spelen weggaat. Is dat waar ?

— Ik heb gezegd, toen ze me wéér riepen, dat ik nog eens op m'n zetel zou klimmen om de Olympische Spelen mee te helpen regelen. Ik heb van de organisatie van de wereldkampioenschappen veel pleizier beleefd. Veel voldoening! Waarom zou dat nu ook niet gaan? Maar als._de toestand in den N.W.B. blijft zooals ie thans is, dan ga ik na de Olympische Spelen beslist heen.

— En als er beterschap komt ?

Even weifelde de ondervraagde. Tenslotte zei hij dit:

— Dan. . . . dan. . . . wanneer de leden hun goeie wil toonen, wanneer ze meewerken,dan is het iets anders. Alhoewel, het vergt eigenlijk te weel van je tijd, die toch al zoo druk bezet is!

Met nog eens de aandacht te vestigen op deze laatste uitlating van den voorzitter, wil ik dit interview besluiten. Kolfschoten is organisator van geboorte. Hij heeft dit met de wereldkampioenschappen bewezen. Hij is een man van de daad. En ook een man van karakter! Ook dit heeft hij in de, achter ons liggende, dagen gedemonstreerd. Een man — voor den derden keer — met een hart! Dat warm voor de sport klopt, en zeker voor de Wielrensport, voor den N.W.B. Een man als Kolfschoten krijgt deze organisatie niet spoedig terug.

Er is veel gekibbeld in dezen N.W.B. Het is schadelijk voor de ontwikkeling van de organisatie geweest. Die schade kan men echter inloopen. Men weet in de Wielrensport wat een handicap is. Maar daarvoor heeft men kloeke mannen aan het roer noodig. Niet de raddraaiers, de stokers in stilte! Niet degenen, die belust zijn op de macht. Slechts zij, die in de sport, casu quo het Wielrennen, een middel zien tot volksverheffing, en door die sport te dienen ons volk dienen, slechts zij zijn uitverkoren voor deze mooie taak.

Men heeft Kolfschoten geroepen. Hij kwam. Men riep hem weer. Hij kwam. Men riep hem voor de derde maal. Hij weigerde niet. Maar nu is de maat ook vol. Zoo ooit, dan geldt ook hier de uitroep „driemaal scheepsrecht".

Al zullen cr recalcitranten blijven, men scheide dezen thans af, men vereenige zich hecht onder de leiding van dezen leider, en dan is er slechts één spreuk voor den N.W.B., de woorden uit Schiller's Wilhelm Teil:

Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern; In keiner Not uns trennen und Gefahr!

LEO LAUER.

FLYING CLOUD WOLVERINE SIX

Twee producten van de Reo Motor Car Company.

Ziehier twee schitterende producten uit de Reofabrieken, twee van de meest moderne wagens, die de Amerikaansche automobiel-indu stri e aan de markt brengt. Beide auto's zijn zescylinders, die U zullen verbazen om hun ongeëvenaard acceleratievermogen, om de luxe, die zij li bieden en om hun ligging op den weg, die het rijden voor U en Uw passagiers tot een onverdeeld genoegen maakt. De Reo Flying Cl oud kan dan ook in alle opzichten met succes wedijveren met de duurste Amerikaansche automobielen.

De Wolverine is een verkleinde copie van den beroemden Reo. Hij heeft alle constructie-details, die een wagen tot een technisch ideaal geheel maken. Door de comfortabele carrosserie en den wetenschappelijken bouw van het chassis wordt gij, zelfs bij groote tochten, niet vermoeid; een soepele motor maakt II het rijden tot een allereenvoudigste handeling, terwijl de groote snelheid in 'n onderdeel van een seconde getemperd kan worden door de inwendige hydraulische Lockheed vierwielremmen, die op den Wolverine, evenals op den Reo Flying Cloud zijn aangebracht.

Vraagt eens een demonstratie; deze zal U, beter dan woorden, vertellen, hoe volmaakt de REO-producten zijn !

RC r\ AUTOMOBILE COMPANY

Lange Leidschedwarsstraat 10-34 - Amsterdam

TELEFOON 32122 en 32480

ROTTERDAM: lufferstraat 16 DEN HAAG: Pletterijkade 13—17 HILVERSUM : Utrechtscheweg 3

Sluiten