Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

N°g eenio-n „„i™

"Ji. hierbo

ra rtan vanum rle Olympische Winterspelen in St IWnrit» aan rian 7a1 nnlf het heerliik stoer schouwspel te aanschouwen

ven afgebeeld. Ijs-Hockey maakt nl. een zeer belangrijk onderdeel uit van het Olympisch programma. Vandaar nu reeds deze kiek van het spiegel-gladde, sneeuw-wittc Hockey-veld te St. Moritz!

Murchison niet gestorven

Uit Amerika komt een verblijdend bericht. e beroemde athleet Murchison zou niet gestorven zijn. Hij is wel zwaar ziek, maar tQeft nog in het rijk der levenden. Wij ontfulselden den bewusten „canard" aan de buitenlandsche pers, die ons — en velen met ons — dus een leelijk kooltje heeft gestoofd. Men an verder ten opzichte van dezen Yank de eruchte woorden uit het drama aanhalen: Murchison is niet dood.... hij leeft!

Een Voetbal-maniak.

Mr. Pickford, de vice-voorzitter van de ^ritish Football Association, die thans 57 jaar 0ud is, heeft dezer dagen aan een reporter Verklapt, dat, waar hij als jongen van zeven frites al wedstrijden bezocht, hij derhalve een halve eeuw aan de Voetbal-sport verknocht ls- Ter gelegenheid van dit interview vertelde °-e eigenaardige jubilaris ook eenige anecdotes, eh de volgende is al wel zeer grappig. Iemand °°rt nl. den naam Pickford uitspreken. De 111311 in kwestie vraagt meteen: „Welken Pickford meen je... . Mary. ... of dien Vo«bal-maniak ?"

Fransche pers zwaar belauwerd. Ravaud beweert tenminste in L'Auto, dat de jonge Franschman de aanvalskracht van een Morin en een Grogna heeft, en, wat tactiek aangaat, een Poulain evenaart. Hij stelt Michard zonder

eenige reserve op één lijn met de aller-grootsten, en Ravaud noemt in dit verband Zimmerman, Banker, Protin, Morin, Jacquelin, Bourillon, Harie Meijers, Ellegaard, Frank Kramer, Rütt, Tommasselli en Major Taylor.

■^e wielrenner Michard.

Lucien Michard, wiens konterfeitsel op °nze eerste pagina voorkomt, wordt na het behalen van zijn Winter-kampioenschap in de

Phil Taylor — wij vermeldden het bereids in ons vorig nummer — is een phenomeen op de schaatsen. Hij vertoont zijn kunsten meestal te St. Moritz, cn er bestaat geen hinderpaal voor dezen matador. Een ander is al blij, wanneer hij een fikschen slag kan rijden. Taylor doet anders. Men ziet het. Over negen tonnen heen ! Het is 'n peuleschilletje voor Phil Taylor.

5

Sluiten