Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

SPORT IN BEELD.

Te Zwolle werd gisteren de zeer belangrijke Voetbal-wedstrijd tusschen Z.A.C. en Enschede gespeeld, twee der beste teams in het Oosten. Z.A.C. won met 3—2, en de strijd om het kampioenschap tusschen deze vereeniging en A.G.O.V.V., dat ook weer met 2 -0 van D.O.T.O. won,

wordt des tc feller.

Bovenstaande twee portretten zijn van waarde voor allen, die belang in de pugilistiek stellen. Want zij brengende boksers Tom Heeney, den Nieuw-Zeelander (links) en den Lithauer Jack Sharkey. Zooals men weet, vochten beiden dezer dagen om de eer, wie de toekomstige tegenstander van Tunney zou worden. Het liep falikant uit, want niet alleen werd het „match nul", maar de waarde van de vertoonde sport was zeer miniem.

De Steden-wedstrijd Amsterdam-Utrecht op Tennis-gebied in het Paleis voor Volksvlijt moge dan wel niet veel publiek hebben getrokken, hij is toch van zekere waarde geweest, en heeft aangetoond, dat steden-matches op overdekte banen in de toekomst reden van bestaan hebben, mits goed georganiseerd als deze. Hiervoor komt in de eerste plaats lof toe aan den heer Gourovich, den exploitant van de Paleis-baan. De strijd eindigde in een hoofdstedelijke overwinning (8—7). Op onze foto de deelnemers, aanwezig bij de uitreiking van den beker aan den Amsterdam schen captain door den hr. Gourovich.

Sluiten