Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

Niet direct Automobilistische overpeinzingen inzake deR.A.L

Een juweel, meneer, deze R.A.I.! Wanneer ik fluisteraars gelooven mag, staan er circa 380 wagens, personenauto's, wel te verstaan. Er moeten 82 verschillende merken zijn, 33 Amerikaansche, 24 Fransche, 10 Engelsche, 6 Italiaansche, 4 Belgische, 4 Duitsche, 1 Oostenrijksch, en... . natuurlijk geen een Hollandsch.

Het is een logisch gevolg, dat in een land, waar geen automobiel-industrie kan bestaan, auto's, veel auto's geimporteerd worden. Maar het klinkt toch ook paradoxaal, dat in een land, waar geen automobiel-industrie kan bestaan, zóóveel auto's worden geimporteerd.

Een juweel, meneer, deze R.A.I.! Maar.... gedragen aan 'n hand, die 'n tikje verschrompeld is van levenszorgen!

Het novum is de sperwer. Niet de Hollandsche vertaling van een Duitsch auto-merk anno dazumal! Neen, een heusche sperwer, die als 'n kleine vliegmachine door de zaal wiekt, en jacht maakt op de, eveneens rondvliegende, musschen, die zich weinig storen aan lokkende bordjes, waarop „Dames" en „Heeren", en zoodoende in hun overmoed steeds een besmeuringsgevaar vormen voor

de glanzende en precieuse wagens. Om het zóó te zeggen: de gemeente-reiniging in het R.A.I.-gebouw is dus opgedragen aan dezen roofvogel. En hij doet 't voortreflijk. Meermalen schiet hij op de fladderende kwajongens af, pikt ze op, gebruikt ze als diner, en geen spatje ontsiert de automobielen. Men zegt verder, dat de heer Wijnberg — om „alle" besmetting te voorkomen — dezen sperwer aldus gedresseerd heeft, dat hij zélf (nl. de

wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het wordt vrij wan roos het blijft beter zitten

indien gij het des morgens inwrijft niet een weinig Purol

sperwer) gebruik maakt van de plek, waar zelfs de keizer te voet gaat, hetgeen de revolutionnaire musschen nu eenmaal vertikken....

Het programma van de show was den eersten dag nog nat, en we liepen allen met zwarte handen, maar dat is minder, want zonder programma raakt men moeilijk thuis in deze karavaan van benzine-wagens, en mèt programma al evenmin.

Dit programma leert ons inmiddels, dat er eenige „topics" op deze tentoonstelling zijn, die men niet mag verzuimen. Primo het „gouden" Erskine-chassis ! Secundo de nieuwe Ford! Tertio de duurste wagen van de show, de Bentley! Vervolgens 'n typische Chenard, die den Hanomag-geest weer boven roept! Last not least 'n brok historie, nl. de racewagen van Benoist!

Inderdaad doet het grillig aan, dat op deze tentoonstelling met zóóveel automobielen, de exposant aan automobielen blijkbaar niet genoeg heeft, en naar attracties zoekt.

Het „gouden" Erskine-chassis zegt mij, wat verguldsel betreft, niet veel. Het is, als open gesneden chassis, even interessant, maar

Sluiten