Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

SPORT IN BEELD.

Dddee- Brdthers

AUTDMGBIELEN

* Victory Six

gecreëerd door Dodoe Brothers zal in Nederland voor het eerst geëxposeerd worden op de R.A.I.-tentoonstelling te Amsterdam:

Stand 50

De Victory Six is in den waren zin des woords een openbaring op automobielgebied en kan met geen enkel ander fabrikaat, onverschillig in welke klasse of van welken prijs, vergeleken worden, daar zij in elk opzicht superieur is.

De dodqe brothers hebben met het bouwen van een Victory Six een revolutie op auto-technisch gebied teweeg gebracht, waarvan de voornaamste factor is, dat Frame en Carrosserie uit één stuk zijn vervaardigd, waardoor het zwaartepunt lager is komen te liggen en zoodoende slippen uitgesloten is.

De carrosserie is van de zoogenaamde „slagschip-constructie", d.w.z. van; dubbele wanden, voorzien.

De geheele uitvoering van de Victory Six is van dien aard, dat zij kan wedijveren met de allerduurste merken, terwijl de prijs van de Sedan slechts fl. 3975,— bedraagt.

De overige producten van DODOE Brothers, zooals de Senior Six en de Vier Cylinder modellen zijn eveneens allen op de Automobieltentoonstelling in het R.A.I.-gebouw geëxposeerd.

GRAHAM BROTHERS TRUCKS

Stand 158

zijn de meest betrouwbare en economische wagens voor omnibus en vrachtvervoer, die 90% van het algemeene verkeersvraagstuk '• oplossen.

Louwman & Parqu i

KANTOREN En 5H0WR0DM5 rVfTM V~\ A A Cl WERKPLAAT5EN. emMAQAZIJNEN pARK5TR.AAT 22 TEL. 1112Z Ull/lN 1 1A./AAJ LEK5TRAAT 1.TEL.72D7Q * • - ■

Sluiten