Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

12

Het eenige MIDDEL tegen verblinding

H

Attesten van vele

vooraanstaande Nederlandsche Automobilisten!

Importeur: FRANS J. M. GEYTENBEEK, Ceintuurbaan 192-194, A'dam

Frank Kramer in Europa, maken- Ze zullen waarschijnlijk op de piste

r- van Newark worden georganiseerd.

Frank Kramer gaat dd. 8 Februari a.s. weer naar Yankeeland terug.

Amerikaansche Boksers naar Europa*

De bekende Fransche bokspromotor Léon Sée is te Londen uit Yankeeland teruggekeerd. Hij heeft de goede gedachte gehad om een drietal pugilisten, die in den staat van Uncle Sam goed werk deden, naar de Oude Wereld over te brengen.

Zoo zal men binnenkort te Parijs en in de andere Europeesche metropolen in de eerste plaats Benny Kid Carter aan den arbeid kunnen zien, Carter, dien Tex Rickard als een der beste boksers van de wereld heeft gedoodverfd. Hij is Mexicaan van origine, en leverde in zijn carrière van 4 jaar 90 gevechten, waarvan hij 34 door knock-out won, terwijl Carter slechts 4 keer verloor. Hij klopte o.a. Joe Lynch.

In de tweede plaats brengt Sée ons den jongen neger Willie Himes uit Chicago, wiens

Met den steamer Hamburg" -dezelfde, SpoHSTTien ÏTi Hm!

welke Dr. Willem Mengelberg uit Amerika ^^v». «.yn.

naar Europa bracht — is Frank Kramer, de man, die 15 jaar geleden de beste wielrenner op dit ondermaansche was, en thans de scheidsrechter op wielren-gebied in Yankeeland, in Cherbourg aangekomen. Met die boot reisden ook mee Horder, de tegenwoordige Amerikaansche kampioen, en de zes-dagen-renners Klaas van Nek (die slechts enkele weken in Europa blijft, omdat hij weer geëngageerd is voor de six-days in Maart in Madison), verder de Belgen Vermeerbergen en Boogmans.

Kramer is veel dikker geworden. Men ziet dat wel aan de foto, bij dit artikel gevoegd. Hij vertelde, dat hij was overgekomen om het congres van de U.C.I. bij te wonen, hetwelk dd. 4 Februari te Parijs plaats vindt, en waar Kramer Amerika zal vertegenwoordigen.

Kramer deelde nog mede, dat Chapman, de bekende Amerikaansche promotor, in Europa zal komen, terstond nadat de zesdaagsche in Maart te New-York heeft plaats gevonden, en verder dat de wielren-sport in de Far West zeer bloeit, vooral wat het demi-fond-genre aangaat.

De beroemde crack, die gedurende 35 jaar geen alcohol en nicotine gebruikte, was thans voorzien van een enorme sigaar en dronk met smaak zijn „Black and White".

Hij vertelde ook nog, dat Amerika van de wereldkampioenschappen, die daar in 1929 zullen plaats vinden, iets heel bijzonders wil

Deze week Gaudin, de beroemde Fransche schermer! Wie Gaudin is, men weet 't bijkans allen. Maar 't best weten 't nog onze schermers, die dezer dagen de zoo interessante lessen van den Franschman mochten bijwonen. Dat Gaudin nog steeds in volle conditie is, bewees hij overigens nog een paar dagen geleden te Cannes, waar hij den Italiaan Ricardi op degen met 10—5 punten klopte. Een ras-sportsman, deze Lucien!

Kieken en praatjes uit de ouwe doos . . . .

Het was dezer dagen juist 17 jaar geleden, dat dc Fransche aviateur Sommer vloog met 5 passagiers. Men ziet hierboven, hoe blij men met deze prestatie was, iets, wat tegenwoordig voor heel gewoon geldt. Sommer was vroeger een bekend wielrenner. Op voorbeeld van de Gebrs. Wright construeerde hij in 1908 zelf een twee-dekker. Roger Sommer is dan ook lateieen zeer bekend vliegtuig-fabrikant geworden.

record bestaat uit 66 gevechten en 60 overwinningen. Hij zegevierde 20 maal door knock-out. Men noemt hem in Chicago „the wild cat", hetgeen genoeg zegt.

Dan is nog mee gekomen Russel Whalen, die het voorrecht heeft om de beste lichtgewicht van Chicago te zijn. Hij is een leerling van Dave Barry, den besten leermeester van de Vereenigde Staten, en overigens een bekend referee (o.a. Dempsey—Tunney). Whalen, die 23 jaar oud is, heeft 45 keer gestreden, en is slechts 2 maal als geslagene beoordeeld. Deze Yank van Iersche afkomst sloeg o.m. Cuddi de Marco, Tommy O'Brien, Tommy Kid Murphy, Charly Ferraci, Jackie Fields en Jack Thompson, welke laatste twee beschouwd worden als rivalen van Mushy Callahan, den wereldkampioen weiter (juniores).

Het trio behoort tot den „stal van Maurice Cruis, een der beste promotors van Chicago. Ze zullen gewis in Europa opzien baren, en Léon Sée zal aan de heeren wel een aardig duitje weten te verdienen. Trouwens: zij ook!

Sluiten