Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

SPORT IN BEELD.

den Z.A.C.'er Bakhuis. Is 't niet gewenscht, hier in 't belang van een zuivere keuze den Zwolschen goalgetter nog ééns 'n trial te geven en hem dan maar terstond naast Kluin en Tap te plaatsen.

— Ja, maar dat zijn drie mid-voors!

— Zeer juist, maar't zijn drie ras-voetballers en geduchte goal-getters, en slaagt men er in, in zulk een aanval verband te brengen, dan is die aanval per wedstrijd 2 a 3 goals meer waard dan de tegenwoordige voorhoede.

Gaat de T. C. door op den met de middenlinie aangevangen weg, dus laat zij, wat de aanval betreft, vandaag Ruisch eens uit, morgen

Smeets, dan weer Tap en 'n volgend maal Ghering, dan krijgt

men toch geen overzicht. Ook hier is meer durf, een meer ingrijpend optreden vereischt, en we hebben voldoende vertrouwen in de capaciteit van de T. C. om dan een gunstig resultaat tegemoet zien.

In de eergister gespeelde wedstrijden bleven bijzondere verrassingen achterwege. In het Oosten is de strijd om 't kampioenschap verreweg dc belangwekkendste. Die nek-aan-nek-race van A.G.O.V.V. en Z. A.C., met Enschedé nu opnieuw weer als gevaarlijke derde, is zóó spannend, dat zij in 't geheelc land met oprechte belangstelling gevolgd wordt.

Dc positie van dit leidend trio is thans als volgt:

A.G.O.V.V 14 9 1 4 19 46—22

Z.A.C 14 9 1 4 19 36—20

Enschedé 14 9 0 5 18 47—28

Go Ahead is wel de spelbreker voor de Zwollenaren, want zoowel in Zwolle als in Deventer wisten de koek-menschen te winnen. In Zwol' was het 0—3, te Deventer was het 1—2.

Enschedé vervulde echter precies dezelfde rol bij de Apeldoorners, die eerst op eigen terrein en nu gister te Enschedé met 3—2 overwonnen werden.

De minder belangrijke wedstrijden Wageningen—Heracles en Robur— Vitesse eindigden resp. 1 — 1 en 3—3. Voor 't oude Robur 't meest verblijdende resultaat, daar dc afstand met den hekkensluiter D.O.T.O. al weer vergroot is! En de laatst geplaatste le klasser krijgt het tegen de 2e klasse kampioenen, N.E.C. (Nijmegen) en waarschijnlijk Tubantia (Hengelo) niet gemakkelijk.

Met groote regelmaat gaat Velocitas in 't Noorden voort overwinningen te behalen. Gister moest Be Quick er op eigen terrein met 4—1 aan gelooven en hoewel de Groningers nog 5 wedstrijden spelen moeten, zijn zij feitelijk al binnen. Hun cijfers van 't oogenblik zijn bijzonder fraai: Velocitas 13 11 1 1 23 53—11

In deze afdeeling interesseert verder alleen nog wie er onderaan komt en daarom is het jammer dat Frisia—Veendam door afkeuring van't Leeuwarder veld niet gespeeld werd. Alcides handhaafde zich, door te Meppel met 4—3 van Leeuwarden te winnen, op de 2e plaats, en Friesland toonde de sterkste Friesche club te zijn door met 4—0 van het Asser Aehilles te winnen.

In het Zuiden blijven de Kanaries prachtig volhouden. Zij wonnen te Tilburg met 3—1 van L.O.N.G.A. en de hoop op 't kampioenschap werd voor de Bosschenaren nog verhoogd doot 't feit dat N.O.A.D. te Maastricht tegen M.V.V. met 1 — 1 gelijk speelde.

De cijfers van het tweetal kampioenspretendenten in deze afdeeling zijn thans:

Wilhelmina 16 11 3 2 25 34—22

N.O.A.D 15 10 2 3 22 37—19

Ook N.A.C., die eergister vrij-af had, heeft hier met 18 punten uit 14 wedstrijden nog een klein kansje.

Voor deze afdeeling wist in de plaatselijke ontmoeting te Eindhoven Philips met 3—1 van Eindhoven te winnen en Roermond wisselde weer van plaats met B.V.V. door die club met 3—1 te slaan. Beide degradatiecandidaten hebben nu 8 punten, doch de Tilburgsche clubs L.O.N.G.A. en good old Willem II zijn met hun 10 puntjes ook nog geenszins buiten schot.

Tenslotte 't Westen! Hier hebben Ajax en Feyenoord al weer gewonnen, Ajax te Hilversum met 2—0 van de club van dien naam en Feyenoord in 't Stadion met 3—1 van Blauw-Wit. Feyenoord's positie is hierdoor zeer safe geworden, doch daar D.F.C. kranig volhouden blijft en eergister met 3—2 van H.B.S. op Houtrust won, moet Ajax toch nog oppassen. Hier blijft in elk geval nog eenige spanning, hetgeen in de andere afdeeling niet 't geval is. Feyenoord moet nog maar drie wedstrijden spelen (thuis tegen A.D.O., Blauw-Wit en Spartaan) en heeft nog maar 2 punten noodig. Doch Ajax zal uit de resteerendc 4 wedstrijden (thuis tegen V.O.C., H.B.S. en Hilversum en uit tegen

'Vt/inter-Jdylle in ^Parijs.

Sterren boven, in 't azuur, 'Wit en stil de SPlace 'Vendóme — Slis een vreemd, bizar fantoom Stijgt haar zuil in 't schemer-uur . .

&n . . . in een der stille hoekjes Wacht de auto voor 't gebouw — Want daar binnen past ^Mevrouw CDrie uur lang . . . pyjama-broekjes!

(Vrij vertaald naar „Die Dame").

H.B.S.) ook wel voldoende punten halen om D.F.C. definitief naar de 2e plaats te verwijzen.

Voor Afdeeling I won V.U.C. zoowaar met 6—1 van R.C.H. en bracht Excelsior aan E.D.O. een even onverwachte zware nederlaag (1—5) toe. V.O.C.—U.V.V. werd wegens afkeuring van 't Rotterdamsche veld niet gespeeld.

Was het dus voor de Haarlemsche clubs in Afd. I een zwarte dag, de Spaarne-stedelingen in Afd. II genoten weer eens van de echte voetbal-vreugde, want good old H.F.C. won met 2—1 van H.V.V., waardoor de Haarlemmers de laatste plaats vaarwel zeggen. Die plaats wordt nu ingenomen door de eens roemruchtige Stormvogels, die eergister met 0—1 op eigen grond door A.D.O. geslagen werden en er nu bedenkelijk voorstaan. De IJmuidenaren krijgen nl. geen enkelen thuiswedstrijd meer en moeten nog op bezoek bij A.D.O., 't Gooi en Spartaan. Beide laatste clubs, die eergisteren resp. met 3—4 en 2—4 van Z.F.C. en Sparta verloren, hebben de punten nog hard noodig, evenals trouwens H.V.V. en H.F.C. Het wordt hier ongetwijfeld nog een zeer spannende finale! Daarover in volgende nummers meer!

Sluiten