Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

SPORT IN BEELD.

ïl Hlllll i inii i -i .11 : i .ii, „ ,i. : , | ,„, , IIMI .,„ , ,Mli.

PAVILLON „RICHE"

ZANDVOORT

Het gezelligste, voornaamste en meest bezochte etablissement in Zandvoort.

Gedurende de Wintermaanden geopend!!!

Zaterdags en Zondags Thé en Soiree Dansante.

Voor Clubs en Vereenigingen speciale condities.

Zalen voor partijen en vergadering-en beschikbaar.

Eigen wagenpark met permanente bewaking.

De beste bantam-boksers.

De beste bantam-boksers ter wereld! Altijd volgens den vermaarden Amerikaanschen promotor Tex Rickard! Hij geeft dit lijstje op: Bud Taylor, Kid Francis, Archie Bell, Al. Brown, Willie Smith en Teddy Baldock. De plaats, aan Al. Brown toebedeeld, doet wel wat vreemd aan na diens nederlagen tegen Routis en Scillie, welke laatste niet eens zulk een uitblinker is, gezien zijn echec op Dinsdag 1 Februari te Parijs tegen Humery.

Een gelukkig einde.

Men leest vaak van het ongelukkig einde van parachutisten. Te Sydney stond zoo iets

VERWEEGEN & KOK

AMSTERDAM DEN HAAG

PLAIDS

eveneens te gebeuren. Althans de parachute van den Noorschen luitenant Haakon Q. Viller opende, toen hij een demonstratie gaf voor 60.000 menschen, zich niet. Men toog, het ergste duchtend, op onderzoek uit. En wat bleek ? De koelbloedige zat rustig in een boom zijn sigaret te rooken.

De Festhalle te Frankfort.

Frankfort heeft geen eigenlijke wielerbaan voor den winter. Nu verluidt, dat de impressario, die de six-days te Stuttgart en Frankfort organiseert, voor 5 jaar de Festhalle te Frankfort heeft gehuurd. Deze was al vroeger wielerbaan, en o.a. Rütt en Stol hebben er een zesdaagschen wedstrijd weten te winnen.

De Bokswedstrijd Paulino-Romero Rojas*

D.d. 31 Januari heeft te Mexico-City de match plaats gevonden tusschen den Baskischen pugilist, Paulino Uzcudun en Romero

Rojas, een vermaard Mexicaansch bokser. De wedstrijd ging om het Kampioenschap van Zuid-Amerika, en zou over 15 ronden loopen. Er waren 30.000 toeschouwers aanwezig.

De kamp evenwel duurde slechts kort. Rojas bokste zeer moedig, maar het lijf-aan-lijf gevecht, dat Paulino forceerde, was hem te machtig. Hij had noch de kracht, noch de vaardigheid om zich te verdedigen tegen de pootige slagen van den Spanjaard. In de derde ronde ging hij „down", en werd uitgeteld.

Paulino heeft Mexico bereids verlaten, en is naar Los Angeles gereisd, teneinde zich daar te prepareeren voor zijn gevecht met den reusachtigen neger Godfrey, die 20 K.G. meer weegt dan Paulino. Deze laatste vertrouwt echter op zijn techniek en tactiek, en hoopt den zwarten kolos in de eerste ronden door knock-out te overvleugelen.

Hiernaast geven wij een foto van Romero Rojas; Paulino's konterfeitsel hebben onze lezers al zoo dikwijls gezien.

Een nieuwe

Wereldkampioen.

De Poolsche worstelaar Zbysko was al sinds jaren de zoogenaamde wereldkampioen van de professionals. Het schijnt echter nu gedaan te zijn met zijn roem. Tenminste, hij heeft te Patiala, in Engelsch-Indië, strijd geleverd met

Gama, een kleurling, en dezen gelukte het om den gevreesden Pool binnen de minuut te vloeren. Wanneer men het zoo noemen wil — want er zijn zooveel wereldkampioenen in dit genre — is dus thans de Pool Zbysko wereldkampioen af, en Gama zijn opvolger.

N. V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOM. MIJ.

ED, KIMMAN & Co.

ZIJLWEG 101a HAARLEM Telefoon 11906

Zeer uitgebreide Garage

Hudson —

Essex

Filiaal: OVERTOOM 120/122 AMSTERDAM Telefoon 31654.

Sluiten