Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

DAGELIJKSCHE SNELVERBINDING

PER VLIEGTUIG NAAR

HAMBURG

van AMSTERDAM AANKOMST ,6'10 van ROTTERDAM

VERTREK 13.00 VERTREK 12.10

f 48.- f 53.-

BOEKT BI] DE KANTOREN DER KON. LUCHTV.-MIJ. DEN HAAG, AMSTERDAM, ROTTERDAM EN ALLE REISBUREAUX

— En volgt u bij die training 'n speciale levenswijze ?

— Ik rook niet. Dat heb ik er aan gegeven. Nou, kan ik het best missen ook. Ik ben overtuigd, dat 't fnuikend is. Dan ga ik bij tournaments altijd vroeg naar bed. Dan moet je wel verstandig leven. Vooral niet fuiven! Ik begrijp trouwens toch niet, dat die fuifjes er altijd bij hooren. Want doe je daaraan mee, dan lig je al den tweeden dag op apegapen. Ik pas er voor!

— Vindt u het spelen voor 'n groot publiek prettig ? Spontaan antwoordde zij:

— Ja, héél prettig! Ik speel graag, als er publiek is. Trouwens, dat is met veel spelers het geval. Van Lennep b.v. speelt slecht zonder kijkers. Borotra kan eenvoudig niet zonder publiek spelen. Ja, eerst maakte het me wel nerveus. B.v. in Wimbledon! Toen dacht ik: wat doen al die menschen toch om me heen? Maar nu beschouw je het zóó, dat het bij de entourage hoort.

— Wie is volgens u de grootste tennisser. Juffrouw Bouman ? Ze hoefde niet lang na te denken.

— De grootste? Daarvoor houd ik nog altijd Tilden. Lacoste heeft hem wel kunnen slaan, maar het echte tennis-genie, dat is Tilden. Hij speelt veel te veel. Maar als hij rust nam, zou hij wel altijd de sterkste blijken. Hij kan nu Lacoste ook nog wel slaan, maar in drie sets, niet in vijf, want dat kan hij niet meer volhouden. Maar denkt u nu ook eens aan 't verschil in leeftijd! Lacoste is 23 en Tilden. ... 35. Dat scheelt te veel. Lacoste weet zélf wel, dat z'n spel heel anders is, dat 't gauw verveelt. Er zit te weinig variatie in... .

— En de dames ?

Zij, Kea, was wel zéér beslist in haar uiting, thans:

— Wills! Helen Wills! Uitgesproken! Dan komt er 'n heele serie, die onderling weinig van elkaar verschilt, Alvarez, ja, die is misschien 'n tikje beter dan de anderen, Betty Nuthall, Mallory, Mrs. Godfree, Aussem weer wat minder, maar dat zijn krachten, die den eenen dag van elkaar kunnen winnen, den andere weer kunnen verliezen.

— En Lenglen rekent u niet meer mee ?

— Nee! Die was al twee jaar geleden aan 't tanen, liep gevaar om geslagen te worden. Dat heeft ze wel gevoeld. Ze is er tijdig mee opgehouden, wat ook 'n kunst is. Maar Lenglen heeft 'n verouderd spel-type. Ze staat wel buitengewoon op haar voeten, ze heeft 'n prachtig voet-werk, ze speelt uitermate verstandig, ze is snel, zéér snel, rnaar met al dat loopen kun je nog geen slagen maken. Ik geloof, dat, wanneer ze nu tegen Helen Wills zou uitkomen, Wills, die als 'n automaat speelt, 't absoluut met meerderheid zou winnen!

— En wie vindt u van de Hollandsche heeren de beste ?

— Diemer Kool en Timmer! Ja, da's de eeuwigdurende strijd. Maar als ik zoo de resultaten naga, dan geloof ik toch, dat Timmer sterker is. Die heeft ook veel meer gespeeld. Diemer Kool maar anderhalven wedstrijd! Die bleef dus frisch als 'n hoentje. Daarentegen heeft Kool weer veel beter tegen de Amerikanen gespeeld dan Timmer. Kool's spel is ook aantrekkelijker.

— En welke Hollandsche dames komen direct na u ?

— Nou! Dan hebt u Juffr. Canters en Rollin Couquerque. Ik houd Canters voor sterker, al won Juffr. Rollin ook 't kampioenschap. Die speelt ook verstandiger. Maar Juffr. Canters heeft aanleg, en bij conscentieus oefenen meen ik wel, dat ze Juffr. Rollin zal kunnen slaan!

— Vindt u 'n overwinningsroes nu prettig ? Hup! Meteen was het antwoord er.

— Nee! Heelemaal niet! Ik denk bij 'n overwinning direct aan de volgende partij. Dat maakt me razend nerveus. Weet u wat ik doe? Ik hoop op 'n paar stevige nederlagen. Dat zou goed voor me zijn. 'k Heb zoo'n idee, dat ze hier, in Holland, maar denken^ dat ik niet geslagen kan en mag worden. Het is sous-entendu, dat je wint. Da's onaangenaam. Dan wordt je onwillekeurig bang voor je reputatie. En dat werkt op je zenuwen.

— Merkt u, dat u nog beter gaat spelen ?

— Ja! Ik kan nog zooveel beter. Ik vind me zelf nog zoo onvolmaakt. Ik zei dat trouwens al. Enkele slagen heb ik natuurlijk in m'n macht. Maar werkelijk, het heele dames-spel staat op 'n laag niveau. Wills heeft 'n prachtige fore- en backhand, en natuurlijk moet je wat aanleg hebben, maar tenslotte kan iedereen met aanleg, wanneer je je geheel geeft, wanneer je maar ijverig oefent, op het plan van Wills komen.

Dan was er een zuchtje in haar zeggen:

— Maar om goed te oefenen, moet je eigenlijk niet in Almelo wonen. Ik tennis hier nooit. Ik heb eindelijk 'n muurtje zien te krijgen, en daar sla ik wat tegen-aan. Hier zijn geen spelers om mee te oefenen, en zoodoende leer je ook niet!

— Doet u nog aan andere sporten ?

— Ja! In Hengelo is 'n goede gelegenheid om Golf te spelen. En dan ben ik 'n echte liefhebster van paard-rijden. En 'n maand geleden konden we nog leuk aan schaatsenrijden doen, krulletjes draaien.. ..

— Houdt u er, buiten de sport, nog andere liefhebberijen op na?

— Ja, m'n viool! Ik heb les van Hellman. Vroeger in Amsterdam iedere week! Nu heb ik zoo ontzettend weinig tijd, en schrijf ik maar, wanneer ik weer eens les kom nemen. Maar 't volgend jaar hoop ik er weer mee te beginnen....

— Hoe is uw oordeel over sport in 't algemeen, Juffrouw Bouman ?

5

Sluiten