Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

De grappige hoek van Cocheret . . .

Een „Cocheret" van Piet van Kempen! Dat zal voor tal van lezers een kolfje naar hun hand zijn. Van Kempen is, na John Stol, onze groote renner in zesdaagsche wedstrijden, en hij, als beroemdheid, verdient dus de caricatuur volkomen.

Piet van Kempen — of eigenlijk is de officieele stadhuis-naam D. P. van Kempen — aanschouwde dd. 12 December 1898 het levenslicht te Ooltgensplaat. Hij is dus pas 30 jaar, en een. . . . m'sieur arrivé!

Hij begon in 1913 met wielrennen. Met aardig succes! In 1915 was hij derde in het kampioenschap van Nederland over den korten afstand en in de categorie der amateurs. In 1915 was hij al zoo ver gevorderd, dat hij zich eerste plaatstë in dezen belangrijken

wedstrijd. Van Kempen telde dus al mee!

In 1916 vonden te Amsterdam de Nationale Olympische Spelen plaats. Er werd bij deze gelegenheid ook een afstandsrit gehouden. De jonge Piet won. En wij zien hem na afloop nog met Baak voor het Stadion staan, en ons den weg vragen in Amsterdam. Hij was toen nog een jonge snuiter, en kende de groote stad nog niet als thans.

Want sinds Van Kempen in 1917 overging tot het professionalisme, heeft hij niet alleen vlug promotie gemaakt, maar is hij ook een renner geworden van internationale reputatie, die in alle metropelen een gaarne geziene kracht is, en dus ook in de wereldsteden volkomen thuis is.

r?Nog een aardige bijzonderheid: dien eer-

18

sten, succesvollen Olympischen wedstrijd reed onze Piet in een langen pantalon. Hij zou echter vlug leeren, dat de sportieve kleeding een andere is.

Vooral bij six-days heeft deze duivelsrijder uitgemunt. Hij heeft er al wat geboekt, en er staan er al evenzeer legio in zijn credit. Zijn laatste overwinning was die te Dortmund, welke hij verwierf met den Belg Dewolf. Toen sprak Van Kempen na afloop voor de radio, en verklaarde, dat hij nu aan 32 races van 6 dagen had meegedaan, en dat hij er 10 had gewonnen.

Wanneer dit nummer verschijnt, is hij alweer in actie, en mogelijk kunnen wij spoedig zijn 11de zege lezen. Wij gunnen hem die van harte, want Van Kempen is een fiksche kerel, die weet, wat trappen, wat werken is.

Zijn velen bewonderaars doen wij zeker een genoegen met deze charge van onzen Cocheret!

Geen woorden alleen,

maar ook daden!

Mr. Clifford B. Harmon is, zooals men weet, president van de „Ligue Internationale des Aviateurs". Hij zwaait echter niet alleen den voorzittershamer en steekt mooie speeches af bij feestelijke gelegenheden. Mr. Harmon is tevens een hartstochtelijk aviateur, en als hij op reis moet om de verschillende standplaatsen van zijn organisatie te bezoeken, dan reist hij veelal per aeroplane. Zooals men weet, bouwt Frits Koolhoven nu een nieuw vliegtuig voor den president. In 1927 heeft hij bereids wolken-reizen gemaakt naar Cairo, Rome, Brussel, Amsterdam, Kopenhagen, Berlijn, Zurich enz. Zoo legde hij 20.000 K.M. in een lucht-brommer af. Geen woorden! Daden!

Een triomf voor

de Fiat 509.

Half Januari vertrokken 59 automobielen uit de voornaamste Europeesche hoofdsteden, hiermede den 7den Monte-Carlo-ster-rit openend. Italië, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, België en Duitschland zagen hun beste producten aan den start verschijnen. En 45 auto's arriveerden te Monte-Carlo.. en onder hen, spontaan toegejuicht, de 4 kleine Fiat-wagens, welke kwamen van de verst verwijderde Europeesche steden.

Het definitieve klassement gaf als winnaars aan: 1. Bignan met Fiat 509, komende van Boekarest via Belgrado, Weenen, Strassburg, 3030 K.M. in 85 uur 46 min. met een gemiddelde snelheid van 35,328 K.M., 2. Malaret met Fiat 509, komende van Koningsbergen via Berlijn, Brussel, Parijs, 2643 K.M. met een gemiddelde snelheid van 34,906 K.M.

Na de bekendmaking van dezen uitslag had te Monte-Carlo nog een comfort-wedstrijd plaats van de wagens, die aan den ster-rit hadden deelgenomen. De eerste prijs in dc categorie gesloten wagens tot 1500 c.M. . werd toegekend aan onzen landgenoot, den heer P. Bon Czn. uit Amsterdam, met zijn Fiat 503.

Sluiten