Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

De grootste Biljarters ter wereld.

In L'Auto beantwoordt Faroux de vraag, wie de grootste biljarters ter wereld zijn. Maar eerst vraagt Faroux zich af, wat men wel onder den sterksten speler verstaat. De man van de records ? Welaan, dan is Horemans, met zijn klassiek spel „cadre a 2 coups", de aangewezene. Faroux inmiddels houdt hèm voor den grootste, die zijn tegenstanders meer klopt dan dat hij door hen wordt

geklopt. De kracht van een speler zit niet alleen in zijn virtuositeit, in zijn spel-techniek, doch al evenzeer in zijn energie, zijn strijd-lust. Anders zou men bv. iemand als Cyril Dion kunnen noemen, den uitvinder van de Amerikaansche serie, maar deze noemt Faroux niet.

Hij kiest twee spelers, Vignaux en Conti. Men vergelijke ze niet met elkaar! Evenmin als men de comparatie maakt tusschen den wielrenner Zimmerman en den motor-duivel

MT vw Cissac, beiden wereldkampioenen.

Ti %f Van Vignaux vertelt Faroux deze

\ f / zeer merkwaardige overwinning. Hij

speelde van 10—14 April 1880 tegen

De biljarter Vignaux. Slosson een [match om 4000 punten.

SPORT IN BEELD.

Cyril Dion had juist de Amerikaansche serie uitgevonden, en Slosson had hiervan een bepaalde studie gemaakt. Op dit oogenblik stond het wereldrecord (libre) op naam van Schaefer met 427. Slosson maakte plots een serie van 1103 punten. Vignaux had zoo iets nog nooit gezien. Maar hij was in de eerste plaats opmerker, hij had het spel van den Amerikaan inmiddels bestudeerd, en antwoordde met een serie van.... 1531 punten. Tenslotte won hij de match met 4000 tegen 3118, en met een moyenne van 80. Een buitengewone prestatie van Vignaux! Met Vignaux' kwaliteiten

komen tegenwoordig die van Roger Conti overeen. Zooals vroeger Mortier de sterkste amateur was, Roudil tegenwoordig de primus in dit genre, zoo is onder de professionals Conti de uitblinker. Derbier is eveneens een merkwaardig speler, maar hij ondervindt wel eens moeilijkheden tijdens zijn spel. Die bestaan voor Conti niet, nooit. Daarom kiest Faroux hem naast Vignaux. Het is zeker merkwaardig om deze uitspraak te lezen, waarmede wel niet allen het eens zullen zijn.

Roger Conti.

Zaterdag vierde in Den Haag de hippische sport hoogtij. De Zuid-Hollandsche Jachtvereeniging hield nl. in de buurt van Duindigt een cross-country, waaraan wij bovenstaand snapshot ontleenen. De lezer aanschouwt nl. v. r. n. r. den heer Hiemstra op ,,My Darling", den heer Canters met „Vesta" Mevr. Hoboken op „Czardas" en den heer Gesher met „Bodega". Baron Sirtema van Grovestins (in het medaillon) won den cross tenslotte.

Peltzer's debuut

in Amerika.

De Duitsche athleet, Dr. Otto Peltzer, is dan toch eindelijk in Yankeeland gestart. Hij kwam uit in een wedstrijd over 1000 yards, uitgeschreven door de „Milrose Athletic Club" te New-York. De Europeesche uitblinker kwam als eerste door de finish, en legde den afstand af in 2 m. 18.6 s. Hij klopte met enkele meters Dodge van de universiteit van Illinois en Robinson van de universiteit van Virginia. Peltzer's tijd, alhoewel geen record, is toch zeer goed, want het wereldrecord, dat op naam van Lawrence Brown Staat, bedraagt 2 m. 12,2 s. Peltzer was geen

Pr. Otto Peltzer.

oogenblik in gevaar, en maakte den indruk, dat hij nog sneller kan. Op verzoek van den Duitscher werd de afstand, die aanvankelijk 880 yards bedroeg, op 1000 gebracht.

Men meldt nog uit Amerika, dat de Duitsche bond eigenlijk nood-gedwongen toestemming tot het loopen van Peltzer in Yankeeland heeft gegeven, daar deze laatste gedreigd moet hebben, dat, weigerde men hem deze toestemming, hij dan niet voor Duitschland bij de Olympische Spelen zou uitkomen. Er schijnt verder kans te bestaan — mag men tenminste de Yankee-pers gelooven — dat Peltzer zich in Amerika zal vestigen, waar een bloedverwant hem een meer voordeelige positie dan in Duitschland in het vooruitzicht moet hebben gesteld. Peltzer dus Yankee ?

Sluiten