Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

24

„black and white" door. Ad infinitum! Kramer wint. Taylor wint. Dead-heat! En dat steeds in open wedstrijden! Maar beiden begeerden een match. En eindelijk zou die plaats vinden....

En wel in datzelfde jaar 1902 op de 400 M. lange piste van Vailsburg. Weer zou men twee manches rijden, en desnoods een „belle". De eerste rit'ging over % Mijl. Kramer won met een lengte in 1 m. 23.6 s. De tweede race was die over 1 Mijl. Men dacht bij de eindspurt den blanke met meerderheid te zien winnen, maar Taylor kwam als een razende opzetten, en slechts met een band-dikte won Kramer wéér, thans in 4 m. 18.4 s. En toch — hoe die twee in die dagen aan elkaar gewaagd waren, bewijst de eind-klassificatie: 11 wedstrijden, 5 gewonnen door Kramer, 5 door Taylor, 1 daed-heat, en tenslotte 1 match gewonnen door onzen Frank.

Wat Kramer evenwel zéker gewonnen heeft, dat is — om het zoo eens uit te drukken — het stayer-zijn als sprinter. Toen de neger al lang van het tapijt was verdwenen, kraaide Kramer's haan nog altijd victorie, en toen het

wielerbaan-publiek zich nog vaak de prestaties van Major herinnerde, was de 1.75 M. lange knaap van Evansville nog altijd de lieveling van dit publiek.

Hij kwam in 1905 voor den eersten keer naar Europa. Hij debarqueerde dd. 13 Maart te Plymouth. Dd. 9 April reed hij zijn eerste match op de oude Parijsche winter-baan, in de Gallerie des Machines op het Champ de Mars. Poulain was de tegenstander. Maar de Yankee wón! In die dagen bewees Kramer, behalve een uitnemend wielrenner, ook een uitmuntend zakenman te zijn. Men had 3 jaar noodig gehad voor de onderhandelingen om hem naar de Oude Wereld te lokken. Dat heeft dus geld gekost, en men noemde in die dagen Kramer zelfs in Parijs „un visiteur recalcitrant". Maar men erkende tevens, dat dit phenomeen de waarachtige opvolger was van een Bald, een Cooper, zelfs van een Zimmerman. En kenners als Paul Hamelle en Robert Coquelle schreven het in die dagen onomwonden: „il est d'une classe supérieure a tous".

De grootste wielrenner, die ooit leefde!

Een brief van Léon Vanderstuyft uit Australië.

De Belgische demi-fond-renner Léon Vanderstuyft is op 't oogenblik in Australië, en L'Auto heeft een brief van hem ontvangen. De Bels toeft in Melbourne, waar hij reconvalescent is, én geneest van een val, waarbij hij zijn arm verbrijzelde.

Over zijn seizoen is Vanderstuyft anders best tevreden. Hij won tot nu toe 4 wedstrijden, waarvan een zware, omdat hij op 10 E.M. aan 4 stayers 2 ronden moest voorgeven. Maar men betaalt daar, in Australië, goed, en dat kan, want de meetings worden geregeld bezocht door een 15.000 a 20.000ji_menschen. Men houdt er op een baan van 555 M. zoowei

De Belgische demi-fond-renner Léon Vanderstuyft, wiens brief in dit artikel voorkomt.

wieier- als motor-wedstrijden, in welke laatste categorie in 't bijzonder die met zijspanwagens de voorkeur van het publiek hebben. Volgens den brief-schrijver moet het dan ook een geweldig gezicht zijn, om bij kunst-licht — de races worden er des avonds gehouden deze duivels in actie te zien, en dat bij een snelheid van circa 146 KM. in 't uur. Tuftuffen met klompen, lezer, let wel!

Wat de wielrenners betreft, is de beste der sprinters Horris Horder, den broer van Harris Horder, den kampioen van Amerika, welke laatste thans te Parijs vertoeft. Hij moet eenigszins op Deruyter, den Belg, lijken. Hij won achtereenvolgens 4 scratch-nummers, waarin 52 renners startten, van wie Mac Beath, Gibaud, Parmsley en J. Beath de sterksten waren. Van de stayers is Oppermann de uitblinker. Vanderstuyft noemt hem den Australischen Girardengo. Men schijnt daar zeer ingenomen te zijn met dezen Oppermann, en wenscht hem te toetsen aan de beste Europeesche routiers. Men heeft daartoe het oog op den Tour de France, die velen toch als het wereldkampioenschap op den weg doodverven. Hiertoe heeft de „Herald" een inschrijving geopend, en reeds is een bedrag van 1000 pond sterling binnen. Dit om de kosten van Oppermann's overtocht te bestrijden! Hij komt inmiddels, met nog andere Australische renners, zeker naar Parijs, en men zal hem zien starten naast de grooten van Europa. Wij zijn zeer benieuwd, wat deze Oppermann zal presteeren tegenover een Binda, Girardengo, Van Hevel, Buysse, Le Droge e tutti quanti. In elk geval maakt het den Tour interessant, terwijl ook het eigenlijk wereldkampioenschap op den weg er bij zou winnen, indien Oppermann tegen de bekende cracks uitkomt. Dan hééft het tenminste iets van een.... wereldkampioenschap. In elk geval wordt deze zomer een sport-zomcr!

De man, die snel wil l

Daar staat ie nou, de Haarlem-crack — '« Echte boy. . . . waratje/ Een ieder kent 'm in ons land Als Paulen of als.... Atje.

Hoe blinkt ie uit? Bij Athletiek! Daarvan is hij een kenner — Iets méér dan juist de korte baan, Dat „lust" ie, deze renner!

Ja, jaren lang, in 't eigen land, Was hij niet te passeeren — En Atje trok den vreemde in, Waar men hem óók moest eeren.

In Frankrijk, en wel te Parijs, Of beter. . . . te Colombes — Daar schoot ie als de pijl uit boog, Of uit 't kanon als. . . . „bombe".

In Duitschland boekte hij succes, Die duivelskerel, Paulen! En niemand riep het hem daar na: Toe, spurt eens flink, du faule!

Doch plots ging 't hopen hem te traag, Al liep ie nooit te. . . . suffen! Hij wilde razen langs den weg, En daarom ging ie. . . . tuffen.

Hij liet ook in de nieuwe sport Voorwaar niet met zich spotten, En kwam in tal van races uit Met oude motor-rotten.

En ook in onze maatschappij, Als burger, intresseert ie: Hij werkt in Delft, ied'ren dag, At Paulen, daar. . . . studeert ie.

Ik wensch hem in dit need'rig rijm Nog lichte, blijde dagen — Vooreerst, dat hij als ingenieur, Als mènsch dus, moge slagen!

Ik wensch hem op zijn sport-blqzoen Niet 't minste, kleinste spatje — Hij blijve, wie hij altijd was: De fiere, faire Atje!

En dat ook in ons stadion 't Hoera zal juuVlen, krijschen — O, moge men, het rood-wit-blauw Nog eens voor Paulen hijschen!

Br eer o Fils.

„FAIRYLITE"

de standaard

REFLECTOR

van Rijks- en Gemeente Politie alsmede het Ned. Leger.

,~ Importeur:

P. örimmon — Zandvoort

Vraagt uw handelaar!

Sluiten