Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

SPORT IN BEELD.

Verschillende personen twijfelen er wel eens aan, of ons nieuw Stadion op tijd gereed zal zijn vcor de Olympische Spelen. Wij zouden dit willen zeggen: bekijkt bovenstaande kiek, en ge zult wel tot een zonniger oordeel^komen! De ruimte „groeit," waar straks de beste athleten Ier wereld hun krachten zullen meten. We kunnen vertrouwen op Wils. Het Stadion is op tijd klaar, en wordt puik !

Hoe ontstond de Bobsleigh-sport ?

In tegenstelling met de schaats en de ski, welke voorwerpen aanvankelijk als middelen van vervoer werden aangewend, en pas naderhand „sport" werden, is de bobsleigh, zoowel als de skeleton, direct voor de sport benut. En in primitieven vorm al zeer lang geleden! Reeds in den Romeinschen tijd nl. lieten de soldaten van Julius Cesar, op hun schilden gezeten, zich van de besneeuwde bergen afzeulen. Maar de eigenlijke sport is toch te danken aan de Engelschen, die in den winter Davos en St. Moritz bezochten.

In Europa werden de eerste bobsleigh-rennen ongeveer in 1883 door diezelfde Britten gehouden. In 1895 stichtte Mr. Symonds al een wissel-beker voor deze kampen, naar den schenker genoemd. Een Amerikaan, nl. Mr. Stephen Withney, verbeterde de bobsleigh, die al algemeen op de Zwitsersche banen werd gebruikt.

Men schreef 1903, toen een zekere sportsman, met name Roessinger, de besturing van de bob-

Het is wel eenigszins mosterd na den maaltijd, maar wij willen toch in dit nummer een foto brengen van den jeugdigen zwemmer Bannenberg, die Maandag voor een week op het zwem-feest van ,,De Dolfijn" te Amsterdam de 200, M. vrijen slag won, en zelfs een crack als Silfhout klopte. Men ziet Bannenberg hierboven naast Marie Baron, die dien avond beslag legde op de 200 M. school-slag. Bannenberg is een zwemmer met een mooie toekomst.

sleighs veranderde en een stuur aanbracht, dat veel overeenkomst vertoonde met den volant van den automobiel. Meerderen bleven echter de oude wijze, het richtingwijzigen door middel van kabels, getrouw. Ook bracht Roessinger een tweede rem aan, door den bestuurder met de voeten te bedienen.

Tegenwoordig kent men tal van goede bobsleigh-banen. Die, welke in 1924 voor de eerste Winterspelen te Chamonix werd aangelegd, is een van de origineelste, maar haar bochten, alhoewel deugdelijk uitgerekend, berokkenen menige ploeg moeilijkheden. De Davoser baan geniet verder een zeer goede reputatie. Voor de skelton's is wijders de Cresta-Run te St. Moritz beroemd, waar men op de rechte einden wel eens snelheden van 100 KM. en meer in het uur bereikt.

Hoe belangrijk deze sport wel is, blijkt uit het feit, dat in dit seizoen de races te Chamonix waren gedoteerd met 15 bekers en nog verschillende andere prijzen.

Het aantal deelnemers bij zoo'n race is altijd legio, want de bobsleigh-sport brengt sensatie en emotie als bijna geen enkele andere sport.

Sluiten