Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3

SPORT IN BEELD.

De Noorsche sportswoman Sonja Henie, die het kunst-rijden op de schaats voor dames won, en dus de opvolgster is van Mevr. Plank-Szabo, welke Oostenrijksche thans niet van de partij was.

De Oostenrijksche kunst-schaatsenrijder Böckl> die in 1922 zijn eerste Europeesch kampioenschap, in 1925 te Weenen zijn eerste wereldkampioenschap behaalde, doch thans te StMoritz pas op de tweede plaats kwam achter Grafström, evenals in 1924 te Chamonix.

De ingevallen dooi! Het regende zelfs in dit oord van sneeuw en ijs. En nu ligt alweer het meer van St. Moritz gedeeltelijk ontdooid, en in het water weerspiegelen zich de hotels, waar eenmaal het vroolijk geroezemoes van deelnemers en toeschouwers bij de Olympische Winter-Spelen weerklonk. Een zielige aanblik! En het einde!

De beroemde Canadeesche IJs-Hockey-ploeg, welke, vooral nu de Amerikanen van deelneming afzagen, het IJs-Hockey-tournooi te St. Moritz won. Canada blijkt op dit gebied een soort van hegemonie te bezitten, een klasse op zich zelf te vormen. Hetgeen ook al duidelijk werd tijdens de Olympische Winter-Spelen in 1924 te Chamonix, toen de Canadeezen eveneens den eersten prijs wonnen, vóór Amerika en Groot-Brittannië. Canada heeft te St. Moritz alle andere teams gewoonweg verpletterd, en men sprak niet ten onrechte van een super-klasse der Canadeezen.

Ook op deze Winter-Spelen, evenals trouwens dezen zomer te Amsterdam, werden eenige sporten gedemonstreerd, die buiten het eigenlijk Olympisch programma vallen. Natuurlijk kwamen hiervoor de speciale winter-sporten, o.a. skikjöring, paarden-draverijen, dito horden-rennen en rennen op de vlakke baan in aanmerking. Van het pittoresk schouwspel, dat een vlakke-baan-ren op het meer 2 van St. Moritz schonk, bieden wij hierboven den lezer een demonstratie.

Sluiten