Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

SPORT IN BEELD.

Weelde van Film-sterren.

Het leven van de film-sterren in Amerika herinnert, althans naar het uiterlijk te oordeelen, aan het paradijs-bestaan. Wat zegt men bv. van Gwendolen Lee, de bekende witte-doekactricc van Cecil B. de Mille (eerste foto), in een magnifique Kissel gezeten naast den constructeur van dit wonder (dat tusschen twee haakjes er in Holland maar niet in wil), Mr. Geo Kissel? Of hoe oordeelt gij, als gewone sterveling, over die andere verschijning uit de film-wereld, Anna Nilsson (het snapshot er naast) aan den volant van haar machtigen wagen? Even fortuinlijk is Billie Dove, de „First National Star", die eveneens over een koninklijken auto beschikt (derde kiek). Gertrude Olmstead, bekend uit Jackie Coogan's „Buttons", Lon Chaney's „Mr. Wu", verbonden aan de Metro-Goldwyn-Mayer, heelt weer een andere hobby, en haar kleine pup duidt aan, welke. Tenslotte Ben Lyon, eveneens „First National Player", in zijn Buick. Filmland is gewis in zeer vele opzichten droom-land!

Wat Delaney wil!

Uit New-York komt het bericht, dat de bekende Amerikaansche bokser Jack Delaney, die op 1 Maart a.s. tegenover Tom Heeney komt te staan, bekend van zijn „match nul"

met Sharkey, dat Jack Delaney dan, zegeviert hij over Heeney, direct op het wereldkampioenschap wil afstevenen, en niemand minder wenscht te bekampen dan Gene Tunney in eigen persoon. Zijn manager wil echter blijkbaar anders. Hij zou Delaney willen

stellen tegenover den overwinnaar van de match Sharkey — Johnny Risko. En managers hebben nog wel eens wat meer te vertellen dan de boksers zélf, want zij kijken ook naar het finantieel resultaat, naar dit in de eerste plaats. Intusschen, men zal Gene niet met rust laten!

Sluiten