Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

Ik dacht, dat we er al waren met onze gekkigheid op sport-gebied. Het menu was al zoo bijzonder exotisch. De mensch bereikte in velerlei opzicht het toppunt van waanzin. Kon daar nog meer bij ? Zonder dat de zaak ging barsten ?

Want was 't niet .waanzin, dat 'n man als Teddy Hale in 1896 te New-York 6 dagen aan een stuk op z'n rijwiel trapte, niet sliep of bijkans niet sliep, een afstand van 3073 K.M. 800 aflegde, en als 'n skelet door de finish ging ?

Was het geen waanzin, dat op dien beruchten posten Juni 1899 de Amerikaan Charles Murphy op 'n speciale baan achter een locomotief ging rennen, den mijl in 57.8 s. aflegde, maar door de slingering van z'n kar tuimelde, en nog juist door de helpers op het zwarte monster kon worden geheschen ?

Was 't wijders niet meer dan idioot, dat twee Yankees, de H.H. Jack Jones en Patsy Tunney, boksers van professie, nee, niet van professie, slechts pugilistische amateurs, in 1825 een gevecht leverden van zegge 276 ronden, waarvoor zij juist 4% uur noodig hadden?

Krankzinnigheid eigenlijk die Grand National, de geweldigste steeple-chase op aarde, waarvoor men op de baan van Aintree 30 hindernissen heeft te overwinnen, zóó geweldig zwaar, dat in 1911 van de 26 startende paarden slechts een, zegge één, binnen kwam ?

Hoe oordeelt een normaal en verstandig mensch verder over de snelheden van een Segrave in den automobiel, het monster, waarmee hij het tot 203 E.M. in het uur kon brengen, de snelheid van Webster in de race om den Schneider-Cub, waarin een vitesse van 453 K.M. werd gehaald, zulk een razernij, dat de aviateur zélf verklaarde dat, had hij zijn arm even buiten de aeroplane gestoken, deze door den luchtdruk zou zijn afgeknapt?

Zoo is er méér. De, vaak slecht voorbereide, Oceaan-vluchten — althans pogingen daartoe — van hysterische juffrouwen! De rage om het Kanaal over te wurmen of de Straat van Gibraltar! Het feit, dat bij de Engelsche honden-rennen achter een opgezet konijn kinderen van 12 d ij, jaar hun zak-centen vergokken! Het feit, dat een bokser, die niet anders dan meppen kan, in enkele minuten „steinreich" is!

Ik dacht, dat dit alles het „summum" beteekende, maar ik heb weer eens verkeerd gedacht....

Er was al een looping-record. De Franschman Fronval had dd. 26 Mei 1920 met zijn vliegmachien 962 keer over den kop geduikeld, welke acrobatiek men ook gerust onder de excessen op sport-gebied mag rangschikken. Het spreekwoord luidt intusschen: un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire! Die hem bewondert, en die nog gekker wil doen! De Yank Charles Hoïlman voelde die begeerte in z'n ziel prikken, ging van start, „loopte" eveneens, en bracht het tot.... 1.093 duikelingen.

Ik vraag mij af: welk nut heeft men met dergelijk gek gedoe? Wordt daarmede de meerdere betrouwbaarheid van de aviatiek bewezen? Wil men misschien op een goeden dag New-York—Parijs „loopend", d.w.z. onafgebroken over den kop duikelend, afleggen? „Homo sapiens" schijnt tegenwoordig tot alles in staat te zijn. De 1.093 duikelingen van Charles Hollman bewijzen het.

Als 'n gewoon mensch één keer over den kop gaat, is 't al erg genoeg!

JOHN BUKS.

I RESTAURANT DORRIUS -

N.Z. VOORBURGWAL BIJ HET SPUI

Plats du jour en a la carte

V O I S I N

verheft zich boven de massa door die unieke kwaliteiten, waardoor het subtiele uitsteekt boven het alledaagsche.

VESTIGT

in 1927 zeventien wereldrecords,

w.o. het 24 uur-record met een gemiddelde van 183 km. en het uurrecord met een snelheid van 206 km !!

C O B O R

AMSTERDAM. - TEL. 33861. - PRINSENGR. 542

Sluiten