Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

20

B. T. VAN RIJSWIJK EN ZOON

Carrosserie-Fabrikanten DEN HAAG

LUXE CARROSSERIËN

P LE I N-AZU R

Het verstelbaar dak op de meeste serie-carrosseriën aan te brengen !

Norma Shearer, een der lichten aan den film-hemel, doet al 't mogelijke om haar lichaam „fit" te houden. Ze heeft er een goed middel voor. Ze beoefent naarstig de zwem-sport.

Betty Balfour, de bekende film-ster, is steeds in haar vrijen tijd te paard te zien.

Tot de liefhebberijen van de Engelsche actrice Fay Compton behoort de paarden-sport, en men kan Fay schier iederen morgen, wind en weer dienende, op de ,,Row" in Hyde-Park ,,on horse-back" in actie zien. Dit paardrijden houdt haar geest frisch en het corpus kwiek. En de Britsche kunstenares beweert, dat zij van het een en ander ook de goede voordeelen ondervindt bij haar artistiek werk. Een aanbeveling van waarde!

De sport van Buitenlandsche actrices en Film-sterren.

Daarin verschillen de buitenlandsche kunst-zusters toch heel wat van de onze, nl. wat de sport-beoefening betreft. Wat schermen! Wat gekorfbal! Sporadisch! Een enkele te paard! Nog sporadischer! En uit is het in Nederland. Buiten de grenzen is het anders, maar — laten wij dit eerlijkheidshalve direct opmerken — daar hebben de actrices, en vooral de film-sterren, ook een heel ander bestaan. Het aardsche slijk speelt nu eenmaal een afschuwelijke rol in dit leven!

Fay Compton, de bekende Britsche actrice van het gezelschap, dat haar naam voert, dat veelal in Haymarket optreedt, is bv. een hartstochtelijk liefhebster van de hippische sport. Betty Balfour, de beroemde filmster, eveneens een Engelsche, doet het haar kunst-zusje iederen morgen na: in den zadel, en draven, galoppeeren! Norma Shearer, bekend o.m. uit de films „Broken Barriers" en „The Lady of the Night", houdt er weer een andere liefhebberij op na: ze zwemt. Ze zwemt en duikt en doet aan water-springen, en is wel zeer bedreven in deze sport.

Norma Shearer heeft dus dezelfde voorliefde — wij zouden eenzijdig zijn, wanneer wij dit niet vermeldden — als.. .. onze Kniertje. Want men weet het: Mevrouw de Boer—van Rijk is een geregeld bezoekster van onze overdekte zwem-inrichtingen, en weer of geen weer, zonneschijn of sneeuw, ze onderneemt den tocht naar den Heiligenweg.

In dat opzicht kunnen — kan ook Kniertje — deze tooneel-prinsesjes en vorstinnetjes van de „movies" onzen vrouwelijken landgenooten slechts ten voorbeeld zijn. Andere toestanden? Bon! Maar bv. Gertrude Olmsted, die andere film-groote, werkt met halters, en dat is niet duur. De geest beteekent veel voor de kunstenares, maar het lichaam eveneens!

Sluiten