Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

Jan Zeegers' mooiste

overwinning.

Zou er wel een sportsman zijn In ons brave landje, Die zoo slecht begrepen werd Als dit loopend Jantje ?

O, wat critiseerde men Op papier, met woorden, Als men weer wat ongewoon's Van dit Jantje hoorde!

Jantje was een querulant, Die steeds „anders" wilde; Jantje was een door 't succes Over 't paard getilde!

En men strafte — Jantje kreeg Heel wat hoon te torsen; Als die Jan niet anders wou — Nou, dan maar wéér schorsen!

Zeegers is ook anders 'wis Dan de meeste kwanten — Maar de schuld, verexcuseer, Zat aan beide kanten.

Leiden mag men nooit met tucht, Lijken-tucht, verwarren — Leiden is een zoete taak, Leiden is geen.... sarren!

Leiders voelen wat er schort Aan 't bizar natuurtje, En ze rep ar eer en zacht 't Vreemde, malle kuurtje.

Dat heeft men tot slot met Jan Ook gedaan — met rede — En nu heerscht er sinds dien tijd Ook de mooiste vrede.

Jantje loopt en Jantje wint, En mocht hij verliezen, Nu, dan pakt hij nimmer meer Nijdig Jantje's biezen.

Jantje loopt en Jantje spurt Om records te nekken — 't Is voorbij: het scheid-gemor En 't gezichten trekken!

Jantje is een beste vent Met een heel klein hartje — Is men ruw.... hij trekt van leer, Met de kreet: ik tart je!

Maar als men dienzelfden Jan — Heeft hij vreemde streken — Zacht vermaant, dan kan men ook Jan z'n onwil breken.

't Leven is een moeilijk iets; Sport — dat is óók leven — En dit leven, dus ook sport, 't Is: ik neem — en: geven!

Maar we zijn er nu met Jan; Jan is frisch van zinnen — En 't parool van Jan is „sport" Trainen.... hopen.... winnen!

Breêro Fils.

SPORT IN BEELD.

Sportswomen. . . de tijd voor de watersporten breekt weer aan!

Dames, de tijd voor de watersporten, roeien, zeilen, motorboot-varen breekt weer spoedig aan. En het is het Olympisch jaar, het jaar, waarin veel vreemdelingen tot ons komen, en gij, Hollandsche vrouwtjes, hebt dus tot plicht, er zoo voordeelig mogelijk uit te zien. De kleeren maken den man. Nu ja, de vrouw óók! Et voila! Nu reeds uitgezien naar wat aardigs! Wij zullen u 'n handje helpen. Wij brengen u hierboven een plaatje uit het bekend Duitsch periodiek „Die Dame". Wellicht vindt ge iets van uwe gading.

Het eerste toilet — wij gaan van links naar rechts — is ook uitermate geschikt voor strand-jas. Het bestaat uit een witten jumper, waaronder een geplisseerd rokje, het geheel gehuld in een matrozen-mantel met vergulde

knoopen. Het ontwerp is van de Berlijnsche firma Herrmann Gerson. Het tweede plaatje toont een drie-kwart langen paletot in een nieuwen, lossen vorm, vervaardigd van een witte wol-stof. Kraag, revers en stiksels op de zakken van roode tint. Dit model stamt van het Berlijnsche huis S. Adam. De derde is een sport-mantel van raglan-model, vervaardigd uit water-dichte, geoliede zijde. Het kleedingstuk is doorzichtig, moet van zachte kleur zijn, en past bij een helle, frissche kleeding. Het is een ontwerp van de Fa. Herpich Söhne te Berlijn. Het vierde sport-costuum bestaat uit een matrozen-jacke van donker-blauwe wol-stof met vergulde knoopen, waaronder een witte jumper wordt gedragen. Wéér een model van Hermann Gerson te Berlijn! Tot slot een mantel, mede geschikt voor het strand, uit witte, dikke wol-stof. Deze draagt men boven een sweater met gerolde kraag en een geplisseerd rokje. Het ontwerp wordt gelanceerd door Herpich Söhne te Berlijn.

Is er iets bij van uwe gading, dames ?

De Olympische

Marathon.

Het parcours voor den Marathon-loop bij de Olympische Spelen is vastgesteld. De deelnemers gaan vanaf het Stadion langs Apollolaan, Amstellaan, Amstel, langs Ouderkerk tot aan den Amsteldijk-Zuid, vandaar langs den

Themerdijk, Bovenkerkerdijk, Nasserlaan, terug langs den Amstel, Nieuwen Wandelweg naar het Stadion. De afstand bedraagt precies 42 KM. 195. De athleten zullen hebben te gaan over sintel, klinkers, keien, grintpad, macadam, dus een variëteit, die de meest veelzijdige eischen stelt. Amsterdam met haar vlakke omgeving is voorzeker niet rijk aan Marathonparcours, en het was dus een moeilijk op te

Sluiten