Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

De drie laatste Zondagen, waarover dit overzicht zich uitstrekt waren een hernieuwd bewijs voor de allermalste wisselvalligheid van ons Hollandsche klimaat. De eerste leek een zomersche in optima forma, de tweede vertoonde een volkomen wintersche allure en de derde leverde ideaal speel-weer op. Dies werd de oogst voor den competitie-leider op 4 en 18 Maart volledig binnengehaald en ging er op den tweeden Zondag slechts één wedstrijd door.

Op 4 Maart vielen de beslissingen in Zuid-Holland en Overijssel voor het kampioenschap. In het eerste gewest liet Het Zuiden ondanks onvolledigheid zijn tanden zien en bracht Vitesse (L.) een 9—2 nederlaag toe. Sindsdien heeft de hechte Rotterdamsche ploeg als kampioen West 1 B ook H.S.V. nog met 4—-2 geslagen. De cijfers van Het Zuiden zijn weer zeer fraai:

Het Zuiden 12 11 0 1 22 63—21 1.83

H.S.V 14 7 3 4 17 31—24 1.21

Fluks en Deetos plantten hier ondertusschen D.K.C. te vaster op de laatste plaats door met 5—0 en 7—2 de club van Van Dijk te verslaan. D.K.C. is zwak, zoo zwak, dat in de degradatie-wedstrijden tegen Ons Eibernest geen uitzicht op handhaving in de eerste klasse bestaat. Deetos deed er nog een schepje bij. Met 7—2 bleven de Meij c.s. gemakkelijk D.K.C. de baas. De cijfers van D.K.C. zijn:

D.K.C 11 0 1 10 1 11—53 0.09

Vitesse liet Fluks weer eens de tanden zien, won met 5—3. Die Leidsche „Derby" is nog steeds een aardige partij, al zijn de schoone dagen van Knappert c.s. aan den eenen en van Zimmeren c.s. aan den anderen kant lang geleden.

In Oost 1 B is Naas opnieuw ongeslagen meester van den titel geworden en zij verwachten met stelligheid dat de kampioen van Oost 1 A ook ditmaal weer tegen de Enschedéërs zal verliezen. Naas bevestigde haar succes door A.K.C., nummer drie op de ranglijst met maar even 10—1 „af te drogen". Uit 10 van de 12 te spelen wedstrijden verkreeg Naas 9 overwinningen, 1 gelijk spel en 63—14 doelpunten. Dat laat geen twijfel omtrent de superioriteit van den kampioen in deze afdeeling.

E.K.C.A. kan zich dank zij een 4—2 zege op Noviomagum en een 2—0 tegen Be Quick in Oost 1 A weer kampioen noemen.

E.K.C.A 9 7 1 1 15 26— 7 1.66

Hellas 9 5 1 3 11 37—15 1.12

Noviomagum 10 6 1 4 12 42—17 1.20

Naas en E.K.C.A. kunnen dus spoedig om de hegemonie in Oost gaan strijden. Wij houden het op Naas.

In de West 1 A afdeeling blijft de spanning heerschen op een tot nu toe ongekende wijze. Zoo in de hoogste als in de laagste regionen! Op 4 Maart won K.Z. normaal, zij het met groote moeite van Westerkwartier met 3—1. Had hier in de tweede opstelling bij 2—1 stand voor K.Z. een Westerkwartierspeler niet een onmisbare kans om hals gebracht, de spanning in den eindspurt om het kampioenschap ware hier sterk verminderd. Nu staat K.Z., dat tegen D.E.V. Zondag 11. met 2—0 won, nog lang niet hopeloos.

D.D.V 13 8 2 3 18 51—30 1.38

K.Z 13 8 2 3 18 38—24 1.38

Uit dezen stand blijkt dat als D.D.V. den laatsten kamp tegen Excelsior in Hilversum niet met behoorlijke cijfers wint, de doelgemiddelden niet heel veel kunnen verschillen. Hoewel naar onzen smaak D.D.V. iets mooier korfbal speelt dan K.Z. zal toch een ieder een eventueel kampioenschap van de faire flinke ploeg uit Koog a. d. Zaan gaarne gunnen. Maar dan moeten aanhangers van die club de zaak van K.Z. niet meer zoo schaden als de korfbal-medewerker van „De Zaanlander", die naar aanleiding van den uitslag D.D.V.—D.E.V. 9—0, meende te mogen opmerken: „Daar zal wel een luchtje aan zitten". Ja, D.E.V.'s stand op de ranglijst is er nog al naar om terwille van een bevriend geachte club een punt cadeau te geven!

Hiermee zijn wij gekomen aan de bespreking van den stand van zaken in de onderste rij. En die volgt dan in het tweede kolommetje!

16

D.V.D. veroverde een punt op D.T.V. door een 3—3 gelijk spel en algemeen verwachtte men dat de blauwen zich in veiligheid zouden weten te stellen in den wedstrijd tegen D.E.V. Deze ontmoeting had plaats op 11 Maart. D.V.D. miste haar besten speler, Gerth. D.E.V. daarentegen was au grand complet. Het vak de Ruiter-Abeling verdedigde na een 1 — 1 stand afdoende en stelde daardoor den zwakken aanval van de Haas—Rogge Jr. in staat, in het laatste kwartier twee doelen te maken.

Zondag 11. liet D.E.V. het tegen K.Z. met 2—0 zitten, wat vooral door onvolledigheid kwam.

D.V.D 13 4 2 7 10 35—37 0.77

Westerkwartier , 13 2 6 5 10 20—35 0.77

D.E.V 13 4 2 7 10 23—45 0.77

In het Noorden heeft Voorwaarts (Muntendam), vooral weer door toedoen der gebroeders Lesterhuis, haar zwaarsten concurrent, W.K. te Jubbega, geslagen met 2—1 en staat er thans best voor:

Voorwaarts 7 6 0 1 12 47—12 1.71

W.K 6 4 0 2 8 29— 7 1.33

De korfbal-wedstrijd tusschen twee hoofdstedelijke keur-ploegen in beeld! Deze ontmoeting vond plaats voor de samenstelling van het Amsterdamsche twaalftal. De kamp was, wat spel-gehaltc betreft, zeer te loven.

Voetbalwedstrijd te Antwerpen.

Evenals verleden jaar heeft — volgens „De Kampioen" — de A.N.W.B., door bemiddeling van de Touring Club de Belgique, bij de Belgische regeering stappen gedaan om, ter gelegenheid van den voetbalwedstrijd Holland—België, openstelling van de douane-kantoren te verkrijgen. Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat men hierin geslaagd is.

Het officiëel bericht luidt, dat de kantoren te Wuestwezel en te Putte-Stabroeck op Zaterdag 31 Maart tot 21 uur en Zondag 1 April van 7 tot 21 uur, zonder tusschenpoozen (dus ook tusschen 12 en 14 uur) geopend zullen zijn voor het verkeer met automobielen en motorrijwielen. Bovendien zullen de Internationale Rijbewijzen niet geviseerd behoeven te worden. De automobilisten moeten voorzien zijn van een formulier in duplo, waarop alle gegevens van het Int. Rijbewijs vermeld zijn. Deze formulieren zijn zoowel aan het Hoofdconsulaat als aan het Secretariaat van den A.N.W.B. verkrijgbaar, en men moet ze, na behoorlijke invulling, aan het douane-kantoor van binnenkomst in België afgeven. Zij, die nog niet in het bezit zijn van een „carnet de séjour" en van plan zijn slechts van 31 Maart tot 1 April of van 1 tot 3 April in België te blijven, zullen de verblijfsbelasting kunnen betalen zonder daarvoor een carnet te moeten koopen. Zooals bekend bedraagt deze voor automobielen Frc. 10.— en voor motorrijwielen Frc. 4.— per dag.

Sluiten