Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

SPORT IN BEELD.

— Herkuleyns ? — vroeg ik hierop.

— Ja! Herkuleyns is meer houten-baanrijder. Ik zou b.v. in zijn klasse niets beteekenen. Als ik me daarin zou moeten oefenen, zou 't wel twee of drie jaar tijd vorderen. Maar ach! Toen ik begon op grasbanen, dacht ik bij me zelf, dat ik van menschen als Brunt of Moos nooit zou winnen. En ik won tóch! Herkuleyns zou op zoo'n baan weer weinig presteeren. Trouwens, dat heeft de praktijk bewezen. Op grasbanen voel je geregeld het slippen van het achterwiel, en daaraan moet je wennen!

— Gaan zulke baan-wedstrijden, vooral in 't buitenland, nu eerlijk?

Hij antwoordde direct:

— Ik heb nog nooit wat van omkooperij in de motor-sport gemerkt, 't Gepraat daarover is, geloof ik, grooter dan de werkelijkheid. Je wordt van motor-wedstrijden immers toch niet finantieel beter. Van wielrennen wel, en daarbij is 't misschien ook wel anders

— Dus u gelooft, dat een motor-baan, een speciale, in Nederland best zou floreeren ?

Hij gaf een bevestigend antwoord, maar niet enthousiast.

— Zou best gaan! D'r is belangstelling genoeg voor. Net als voor voetbal! Maar de wedstrijden moeten eerst de moeite waard worden. En dan.. ..ja, 't kost natuurlijk een hoop geld. Niet alleen voor de exploitanten! Voor de deelnemers! Maar 't kost ook heel wat om telkens weer motoren te maken, die sneller loopen. En daarop komt het tenslotte aan.. ..

— Hebt u wel eens 'n val in uw wedstrijden gedaan? — was weer mijn vraag.

— Nee, nooit! Tenminste 'n leelijke val! Ach, je maakt alles mee. Op den weg tuimel je ook wel eens. De motoren van vroeger lagen niet zoo vast als tegenwoordig. Ik ben wel 's een paar keer geslipt, maar dat telt niet mee!

— Welke merken reedt u ?

— Nou, Harley natuurlijk! En ik heb ook twee jaar Douglas gereden. In 1924 en '25. En in 1926 en '27 Harley!

— Wat denkt u nu van de kampioenschappen van de K.N.M.V. ? Is dat gebagger door slooten en moerasjes eigenlijk niet overdreven ?

Van Kooten schudde op besliste wijze zijn hoofd.

— Nee! Heelemaal niet! Dat zijn goeie wedstrijdjes. Een motorwedstrijd moet eigenlijk zóó zwaar zijn, dat de beste rijder er niet door heen komt. Dan hangt 't niet alleen van geluk af! In de praktijk komt ook het uithoudingsvermogen van den motor naar voren. En dat is toch de hoofdzaak.

— Acht u motor-races nu sport ?

— Ja!

En hij lachte:

— Niet om finantieel beter van te worden....

— Denkt u, dat door wedstrijden de motor-sport meer populair wordt ?

— Dat zeker! Dat in ieder geval! Weet u wat het is? Met de races in Alkmaar b.v. gaan al die motor-enthousiasten er op hun kar naar toe. Ja, snelheidswedstrijden maken de zaak meer populair dan betrouwbaarheidswedstrijden. Daar is niet veel aan te zien!

— Maar de concurrentie van de goedkoope auto's is toch ook voor de motor-sport fnuikend ?

— Ach! Dat hangt er heelemaal van af. Motorfietsen gaan er nooit uit. Voor jongelui zeker niet! Iemand, die er iets voor voelt, vindt een motor veel aardiger dan 'n automobiel.

— Wat was wel uw mooiste overwinning ?

— Da's moeilijk te zeggen. Ja, de mooiste overwinning is eigenlijk je eerste overwinning. Dat kan natuurlijk niet uitblijven. Kijk, en zoo'n kampioenschap van de K.N.M.V. telt natuurlijk meer dan een eerste prijs op 'n grasbaan.

— Stellen zesdaagsche wedstrijden geen enorme eischen aan het lichaam ? — was nogmaals de zooveelste vraag van den kranten-man.

MAX SCHMELING, de Duitsche Dempsey» half zwaargewichtskampioen,is een groot voorstander van koffie HAG en uit zijn enthousiasme in de volgende bewoordingen:

„Het is voor mij een bijzonder genoegen U te kunnen berichten, dat ik de koffie |

HAG gedurende de training geregeld gebruik. Ik prefereer de koffie HAG niet |

| alleen om haar fijn aroma en uitstekenden smaak, maar ook omdat zij alle |

opwekkende eigenschappen bezit, zonder aan mijn hart en andere organen |

| schade toe (e voegen. Gedurende de laatste kampioenswedstrijden heb ik de |

| aangename eigenschappen van koffie HAG bijzonder leeren waardeeren". |

— Nee, hoor! Ach, je rijdt 7J/2 a 8 uur per dag. Da's niet zoo lang.

Nee, dan was 't anders toen ik het eerste jaar het kampioenschap haalde. Toen waren we 35 a 36 uur in touw. Maar moe ? Dat was ik er niet van. Ik reed van Den Haag, waar we aankwamen, gewoon weer naar huis. U moet 't eigenlijk zóó beschouwen. In de zaak moet je altijd aanpooten. Als je op je motor zit, dan rust je eigenlijk uit. Van zoo'n wedstrijd knap je nog eens op. En.. .. je hebt minder zorgen!

— Traint u nog voor 'n belangrijke race?

— Nee! Op den dag van den wedstrijd rook ik niet, en ook niet 'n dag van tevoren. Ik ga me niet suf rooken voordat ik begin. Van rooken schiet je niet op ... .

Ik stapte naar de prijzen-kast. Vroeg het, of ik ze eens zien mocht. Nou, dat was best! Met voldoening vertoonde hij de vele mooie voorwerpen.

— Kijk, da's 'n lauwerkrans, die won ik in Sappermeer. Dan liggen er wel 35 a 40 gouden medailles, en een stuk of zes zilveren. Die won ik in m'n eerste twee jaren. Dan heb ik drie klokjes, waaronder 'n gouden. En wel tien bekers! Hier de A.P.C.-beker van 't kampioenschap! Dan 'n beker van de Harley-fabriek! En deze is van Veendam. En die van de Drentsche T.T. En dan heb ik er ook nog een van Het Motorrijwiel!

— Als beste prestatie in 'n jaar ?

— Ja! In 1926 heb ik de gouden Terry-medaille gekregen als beste prestatie door een motor-rijder.

— Welke prijs heeft nu de meeste waarde voor u ? Hij vond z'n antwoord heel gewoon, Van Kooten:

— Ik hecht aan alle prijzen evenveel waarde!

— Wie is nu volgens u de uitblinker in uw sport ? Hij lachte.

— Nou, wat 't buitenland aangaat, wel Herkuleyns! Maar ach! Je kunt d'r nooit veel van zeggen. Die van 't jaar goed rijdt, beteekent 't volgend soms niets. En al rij je zelf goed, d'r kan toch makkelijk 'n mannetje voor den dag komen, die je klopt. Vroeger waren Brunt en Karei Burlage de menschen. Toen kwam ik. Je moet 't nooit zoo beschouwen: dat kan ik alleen! Anderen kennen 't net zoo goed! En dan, het aantal rijders in Holland, goede rijders, is tamelijk groot.. ..

— Bent u van plan nog lang te rijden ?

— Ach! Dat kan ik niet zeggen. Ik vindt 't leuk om wedstrijden te

Sluiten