Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

SPORT IN BEELD.

Amerikaansche

wonderen.

Nu loopen ze. Er waren er aanvankelijk 274. Engelschen, Canadeezen, Indianen, Italianen, Yankees! Die hadden 3000 E.M. voor den boeg. Van Los Angeles naar New-York-City! Ze loopen, en men heeft uitgerekend, dat ze circa twee maanden loopende zullen blijven. Ze loopen verschillende etappes, en 'n motorkaravaan vergezelt de athleten om hun van 't noodige te voorzien. Maar zij, die slagen, en die de trappen opwippen van het NewrYorksch gemeentehuis, zij, die door den Mayor worden gecomplimenteerd, zij krijgen ook loon naar werken. Ze zijn op slag binnen. Daarvoor moet men in Amerika zijn. De triumfator ontvangt 25.000 dollar. De tweede 10.000 greenbacks. De derde de helft! Maar daarvoor

Miss Betty Sanger, de dochter van den tegenwoordigen eigenaar van het beroemde „Lord John Sanger's Circus" is — het spreekt van zelf — een echte dieren-vriendin. Men ziet Betty beneden met haar twee West-HighlandTerriers. In 't midden, hieronder, is Miss Sanger afgebeeld met den Trakhener hengst Prince. Rechts een leuke kiek met Happy, den kangoeroe, die een uitnemende bokser is. Even vertrouwelijk is Miss Sanger met olifanten en meerdere van deze miniaturen.

moet men ook gedurende twee maanden de longen uit z'n lijf sjouwen....

Verleden week stond in dit blad iets over de Chevrolet-fabricage in Antwerpen. Geweldig! Die in Yankeeland zelf is nog geweldiger. De onderdeelen worden in diverse plaatsen gefabriceerd. De motoren in Flint (Mich.). Versnellingen en assen te-Detroit! De transmissies in Toledo! Enzoovoorts! Al die onderdeelen komen naar de „assemblyplants". Er zijn er zeven in Amerika. De grootste bevindt zich in Flint, voornoemd. Daar, in die fabrieken, worden de wagens gemonteerd, op dezelfde wijze als in de Schelde-stad, welke nijverheid in ons laatste nummer is

Men heeft ook op de fiets dolle dingen gedaan. Wat o.a. te zeggen van Charlie Ashinger, die in 1892 den zesdaagschen wielerwedstrijd te New-York geheel reed op een hoogen twee-wieler. Wat dat beduidde, men kan het nagaan, wanneer men aanneemt, dat de deelnemers tot 1899 gedurende 142 uur in den zadel moesten blijven. Ze kwamen dan ook als spoken of skeletten door de finish. Maar nog gekker is hetgeen de Yank Murphy op Long Island heeft verricht. Daar had men tusschen de rails van een spoorweg een houten wielerbaan aangelegd, en op deze piste reed Murphy, gegangmaakt (zie het plaatje!) door een locomotief. Murphy reed de mijl in 57.8 s., dus binnen de minuut, maar het ging zóó hard, dat de renner tenslotte zijn evenwicht verloor, en, hadden de helpers op de locomotief hem niet naar boven geheschen, dan was er van Murphy niet veel anders dan moes overgebleven. Desondanks was Murphy een held !

beschreven. De resultaten ? Ieder etmaal komen circa 5000 automobielen uit de fabrieken. In Februari waren er meer dan 112.000 geconstrueerd. In Maart hoopt men op het kwantum van 127.000 te komen. En als 'n Yank iets hoopt, dan gebeurt het ook! En het grappige is, dat massa-productie hier alles overwint. Wanneer men 5000 Chevrolets per dag in elkaar kan zetten, dan kost elke Chevrolet, aldus gefabriceerd, minder dan dat men het slechts tot een duizendtal brengt. Hier geldt de leuze: „More cars,less corst!" En dan gaat de flinke en handige Amerikaan ook uit van deze theorie, die misschien den conservatieven Europeaan wat vreemd in de ooren klinkt: „Mass production, therefore, means a lot of cars — but also means less cost and. . . . better quality for each car in the lot". Gelooft ge 't niet, kijk dan naar Amerika!

Men kan toch van die Yankee-cars zeggen, dat ze deugen, en dat ze, den zeer matigen prijs in aanmerking genomen, ware wonderen zijn. En zoo is dan de geweldige oorlog ontketend, en pogen Ford en General Motors elkander op felle wijz' den loef af te steken.

Sluiten