Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

De grappige hoek van Cocheret . . .

SPORT IN BEELD.

De vliegjes rondom Tunney,

Telkens weer geruchten omtrent den bokser, die zal trachten om Tunney z'n titel van wereldkampioen af te nemen! Het meest opzienbarende nieuwtje is, dat Phil Scott, na zijn New-Yorksche overwinning op den Belg Pierre Charles, Tunney zou gaan uitdagen. O.i. een dikke, vette canard! Of de Engelsche pugilist moet plots hoogmoedswaanzin hebben gekregen! Logischer is een match tusschen Scott en Tommy Loughran, den wereldkampioen half-zwaar-gewicht, alhoewel wij aan het mogelijke van zulk een gebeuren ook niet te veel geloof hechten, er te zeer aandacht aan zullen schenken.

Gene zélf heeft inmiddels door de wereld laten rond bazuinen, dat hij klaar is om zijn eerstvolgenden tegenstander te ontmoeten, en dat hij alle vliegjes, die rond zijn titel zoemen, lust. Hij heeft den ganschen winter in het zonnige Florida doorgebracht, en daar is zijn training zeer serieus geweest, want hij kan eiken dag van Tex Rickard hooren, dat deze zijn mannetje, om Tunney te bestrijden, heeft gevonden.

Jack Dempsey schijnt dit mannetje niet te zijn. Want Jack, die op het oogenblik te SanDiego in Californië met zijn vrouw, Estelle Taylor, vertoeft, heeft op zijn beurt een boodschap aan zijn boksvolk gebracht. En deze proclamatie luidt aldus: Ik heb een vast besluit genomen. Ik houd met boksen op. Ik veronderstel, dat Tex Rickard iemand zoekt, die dezen zomer Tunney zal bestrijden. Ik zal die iemand evenwel niet zijn. Ik heb niet meer het minste belang bij deze zaak.

Wahrheit oder Dichtung ? Heeft men hier weer met een der geraffineerde reclametrucjes van Jack te doen, waarin hij een meester is ? Zoogenaamd verdwijnen om dan plots, in volle glorie, terug te komen ? Zich laten soebatten om zijn gage hooger te maken ? Hoe het zij, Gene Tunney heeft te Miami zwaar geoefend, en hij moet zich in een uitmuntende conditie bevinden.

De Internationale

Rugby-Matches.

De eerste internationale Rugby-wedstrijd vond in 1871 te Reaburn Place plaats tusschen Engeland en Schotland, welken kamp de Schotten met 5—3 wonnen. In 1874 ging Ierland aan internationale wedstrijden meedoen. In 1880 Wales! Frankrijk speelde zijn eerste dusdanige ontmoeting in 1906.

In de internationale competitie staat Engeland nummer een, en wel met 155 gespeelde, 89 gewonnen, 50 verloren wedstrijden en 16 draws. Dan komt Schotland, met de respectievelijke cijfers: 148, 79, 54 en 15. Derde is Ierland, en de getallen zien er aldus uit: 146, 52, 87 en 7. Wales is vierde met 132 gespeelde, 70 gewonnen, 56 verloren matches en 6 gelijke spelen. Frankrijk komt achteraan, en de score der Franschen is als volgt: 61, 7, 52 en 2. Frankrijk is nog jong in Rugby!

Dommering! Het crayon van Cocheret schiep hem deze week voor de lezers van „Sport in Beeld". Dommering, onze groote matador op biljart-gebied, misschien meer zenuw-mensch en daarom minder fighter dan een Robijns, maar toch, als de Arnhemmer het op z'n heupen heeft, de uitverkorene van ons publiek!

Dommering's reputatie dateert van 1920. Toen won hij voor den eersten keer het kampioenschap van Nederland le klasse op groot biljart. In 1925 kwam de nog meer belangrijke verrassing. Toen legde nl. onze matador te Parijs beslag op den eersten prijs, die aan het zg. wereldkampioenschap voor amateurs is verbonden. Bovendien is Dommering de bezitter van eenige nationale records (laten wij slechts hier aanstippen het algemeen-gemiddelde-record in een kampioen¬

schap op match biljart groot cadre, t.w. 25.35) De Arnhemmer beschikt over een stevig spel, al is het wellicht niet zoo aantrekkelijk als de virtuositeit van een Arie Bos. Hij is, om het zoo eens uit te drukken, beter speler dan wedstrijd-speler. Maar toch heeft men hem in het Geldersch Haagje al eenige malen triumfantelijk kunnen binnenhalen, en zijn serie victories is een zeer groote.

Dommering behoort niet alleen tot onze grootste spelers, maar tot de grootste spelers van de Oude Wereld. Hij heeft nu de vlag moeten strijken voor den ouden vechter Robijns, maar Dommering komt terug, in voorname kracht en voornamen stijl. Dat is zeker! En de Cocheret-charge zal den duizenden aanhangers, die de Arnhemmer in ons land telt, wel van harte genoegen doen. Dat weten wij zeker, en daarom deze caricatuur!

Sluiten