Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

18

De Fransche bokser Criqui, die geruimen tijd den ring had verlaten, debuteerde opnieuw, en klopte na een grauwen strijd den Yank Kidcarter na 10 ronden op punten, te Parijs.

Te Londen sloeg de Brit Hill na 15 ronden op punten den Franschen kampioen Pladner voor het Europeesch vlieggewicht-kampioenschap.

Gore is de laatste Engelsche tennisspeler geweest, die het kampioenschap te Wimbledon won; hij moet thans ernstig ziek zijn.

In de Amerikaansche proef-wedstrijden voor de Davis-Cup heeft te Augusta in Georgia Hennessy Tilden met 6—8, 6—1, 2—6, 6—2, 6—4 geklopt.

Voetbal-wedstrijden Engeland League! Middlesborough—Aston Villa 0—0, Birmingham—Burnley 4—0, Tottenham Hotspur—Aston Villa 2—1, Bolton Wanderers—Leicester City 3—3, Sheffield Wednesday— Liverpool 4—0, Cardiff City—West Ham United 1—5, Newcastle United—Bury 2—3, Everton—Derby County 2—2.

De demi-finales voor de Engelsche Cup zijn gespeeld. Uitslagen: Huddersfield—Sheffield United 2—2, Arsenal—Blackburn Rovers 0—1.

Op het Sparta-terrein te Rotterdam is een gedenkteeken onthuld voor wijlen V. Hendriks, in leven official van Sparta.

De Hockey-wedstrijd Frankrijk—België, te Parijs gespeeld, is geëindigd in een draw (2—2).

In de bestuursvergadering van de „Fédération Internationale de Hockey sur Gazon", te Parijs gehouden, zijn tot leden van het comité, hetwelk de Olympische hockey-wedstrijden zal regelen, benoemd de HH. Liégois (België), Decindric (Hongarije) en Jhr. Quarles van Ufford (Nederland).

De Geneefsche voetbalvereeniging Servette heeft het kampioenschap van Zwitserland gewonnen door Grasshoppers van Zürich met 5—1 te kloppen.

Girardengo won den wegwedstrijd Milaan—SanRemo. De Italiaansche crack legde den afstand van 289 K.M. voor Binda en Brunero af.

De Belgische stayer Thollembeeck won den uur-wedstrijd te Dortmund voor Sawall, Moelier en Grassin.

Te Parijs won Blanchonnet een omnium-race voor P. van Kempen en Pélissier. Michard triumfeerde in de sprint voor Martinetti en Faucheux. Sausin won het demi-fond-nummer voor Bréau en Miquel.

De Belgische beroepsrenner Martens won den Toer door Vlaanderen, nl. 215 K.M. in 6 u. 35 m.

De eerste Duitsche weg-wedstrijd van beteekenis, nl. Berlijn—Kottbus en terug, werd gewonnen door den wielrenner Nebe uit Leipzig, die het parcours van 260 K.M. in 8 u. 19 m. 9 s. aflegde.

Onze oude Dickentman is nog alroos in den zadel, en hij reed Zondag te Frankfort, waar hij derde werd achter Cristmann en Böttgen.

Een filiaal van de firma

Louwman & Parqui.

De directeur van de Haagsche automobiel-firma

Louwman & Parqui, de heer Louwman, heeft het frissche initiatief genomen om ook in Amsterdam een filiaal te openen, waar de Dodge wordt verkocht. Deze onder-afdeeling zal gevestigd worden op den Amsteldijk 10. Naar wij vernemen, is Zaterdag a.s. de opening, waarop wij natuurlijk in onze volgende uitgave terugkomen. De foto links is van den heer Louwman. Wij wenschenhem succes in 't nieuwe huis.

Klaas van Nek's ongeluk in Amerika.

(Door onzen Amerikaanschen medewerker).

<a>«>

Toen John M. Chapman mijn perskaart afstempelde, zei hij: „Weet je het al, Vennek, die landgenoot van jou, heeft een leelijke buiteling gemaakt ? We zullen blij zijn, als hij Zondag kan starten."

Dat was belabberd nieuws! Doch tijdens de voor wedstrijden, die op Zaterdagavond plaats hadden, was Klaas present. Ik sprak hem even.

— Hoe gaat het er mee, Klaas ?

— Mijn rug doet gemeen zeer, voel me beroerd! — luidde het korte antwoord.

Maar Klaas reed. Hij won den koppel-wedstrijd met Gerard Debaets, en klopte Reggie McNamara en Belloni op beslissende wijze. Klaas reed schitterend!

Na afloop sprak ik hem weer.

— Die val schijnt je geen kwaad gedaan te hebben!

— Och! — zei Klaas onverschillig en nog buiten adem — Dat beteekent niks. Als ik morgen maar goed ben! Als ik maar starten kan! Ik heb vroeger eens 'n hersenschudding gehad. Dat was, toen ik gevallen ben als stayer. Hetzelfde duizelige gevoel heb ik nu weer!

Klaas, bleek, bekrabde zijn blonden kop. Ik wilde hem nog vragen, hoe die buiteling gebeurd was, doch Charley Meyer, de oud-Spartahalfback, legde zijn arm om Klaas' schouder.

— Zou jij niet naar je bedje gaan ? — zei Charley, die reeds jaren als van Nek's verzorger optreedt.

En Klaas ging met een ietwat afwezigen blik in zijn blauwe kijkers. Den volgenden dag bevond ik me al vroeg in het rennerskwartier. Ik had een voorgevoel, dat het mis was met Klaas.

— Neen, van Nek vertrekt niet! — zei Theo Wijnsdau, de Belg, die met Alphonse Goosens een koppel vormt.

— Wie rijdt in zijn plaats ?

— Louis Benezatto uit New York!

Dat was een teleurstelling. Speciaal voor de club Hollanders, die ter eere van Sies Numann's vertrek naar Europa een groote loge had gereserveerd !

Nu wilde ik toch weten, hoe het ongeluk gebeurd was.

De man, die me het tragische nieuws van Klaas' accident verhaalde, luisterde naar den fonkelenden bijnaam van „Sparkplug". Sparkplug was een Duitscher. Zijn eigenlijke naam luidde: Philip Gries, een amateur-wielrenner. Sparkplug was, wat men noemt, een insider, want Sparkplug had de buiteling van onzen Hollandschen Klaas persoonlijk meegemaakt. Luister eens naar zijn verhaal!

— Op Woensdag 29 Februari reden Maês, Haezendonckx, van Nek en ik naar Whiteplains om ons te trainen. Op den heenweg ging alles prachtig. We rustten even in Whiteplains, en keerden toen weer naar New-York terug. Plotseling sprong Maes' achterband, en aangezien hij geen reserve meegenomen had, begonnen we den band te plakken. Laat ik volledigheidshalve vermelden, dat Klaas van Nek dit ondankbare baantje opknapte! Toen de band gelapt was, zochten we vergeefs naar een pomp. We hielden verschillende auto's aan, doch niemand scheen ons te kunnen helpen. Toen opperde een van ons het voorstel om in de volgende opstelling naar de naastbijzijnde garage te rijden. Van Nek zou mij op zijn frame nemen. Maes zou op mijn fiets rijden en zijn eigen kar aan de hand meenemen, terwijl Haezendonckx ons eventueel zou assisteeren. We hadden een paar honderd meter afgelegd, toen er een steile helling kwam. Het ging naar beneden. Onverwacht kwamen er twee vrachtauto's uit een zijweg. Ik dacht, dat we er pardoes tegenop zouden rijden. Van Nek werd nerveus en begon met zijn stuur te slingeren. Ik achtte het veiliger om van de fiets te springen, en juist, toen ik één voet op den grond had, maakten we een buiteling, die ons beiden naar droomenland zond. Hoe lang ik daar gelegen heb, weet ik niet. Toen ik bijkwam, lag van Nek nog steeds buiten Westen. Ik dacht, dat ik mijn nek gebroken had, want het was me onmogelijk, om mijn hoofd te bewegen. Zoo goed en zoo kwaad als het ging, zijn we naar een apotheek gestrompeld, waar we onze wonden lieten desinfecteeren. Na dat ongeluk heb ik niets meer van van Nek gehoord of gezien vóór gisteren, Zaterdag-avond, toen hij zijn koppelwedstrijd won!

i Tot zoover Sparkplug! [Het is wel jammer, dat van Nek, de ook hier populaire Hollander, het slachtoffer werd van zijn hulpvaardigheid.

Sluiten