Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

20

Dinsdag 20 Maart heeft de Kon. Militaire Sport Vereeniging haar eerste cross-country op het buitengoed „Voor Linden" uitgeschreven. Al gebood het grillig winter-weder eerst uitstel, van dit uitstel is geen afstel gekcmen, en men kan het evenement van dien Dinsdag als zeer geslaagd beschouwen. Geslaagd, wat betreft het aantal deelnemende sportsmen en sportswomen, nl. 74! Geslaagd verder, wat de sportieve prestaties betreft! En geslaagd tenslotte, wijl het Koninklijk huis hier Zijne belangstelling voor onze hippische sport demonstreerde, en Z.K.H. Prins Hendrik het heele gebeuren meemaakte ! Het parcours, uitgezet door Jhr. Loudon, jagermeester der Zuid-Hollandsche Jachtvereeniging, viel zeer in den smaak. In totaal kwamen 59 deelnemers en deelneemsters aan de finish aan. Winnaar werd tenslotte de bekende horscman, Lt. Pahud de Mortanges op Marcroix in 5 m. 48 s. Een brillante verrichting was ook die van Mej. Eschauzier, die het parcours met Trixie in 5 m. 54 s. aflegde, dus in een zeer mooien tijd. Onze kiekjes hebben de volgende verklaring noodig. Boven links ziet men vooreerst den winnaar, Lt. de Pahud óp Marcroix. Daarnaast is Z.K.H. Prins Hendrik op het terrein afgebeeld, in gesprek met Lt. v. d. Voort v. Zijp. Beneden links de uitblinkster, Mej. Eschauzier, en de uitblinker Lt. Pahud ! Tot slot een snapshot van een der deelneemsters bij het nemen van een sloot!

Een Spovt-Film.

Te Berlijn is een film opgevoerd, getiteld „Die siebente Nacht", een tragedie, die grootendeels een zesdaagschen wielerwedstrijd, weergeeft. De opbrengst wordt besteed aan het monument, dat binnenkort voor den overleden Duitschen wielrenner Franz Krupkat zal verrijzen. Het typische in dit filmwerk is, dat eenige bekende wielrenners er

in zullen optreden, o.a. Walter Rütt en Ernst Kaufmann. Iets, dat tot nog toe niet is voorgekomen! Ook Saldow behoorde tot de spelenden, en zelfs Krupkat- in eigen persoon is nog tijdens zijn leven acteur voor de „movies" geweest. Berlijn heeft dus wel iets buitengewoons gezien, om nog niet eens te gewagen van het milieu, waar het gebeuren zich afspeelde, nl. in het Sportpalast, waar steeds d: sixdays plaats vinden.

Een kras oudje.

In Amerika, natuurlijk in Amerika, heeft Mrs. Catherine B. Fenton gevlogen met George Haldeman, den piloot, die Ruth Elder over den Oceaan poogde te brengen. Mrs. Fenton is echter wat ouder dan de bevallige Ruth Elder, en telt eventjes.... 104 jaar. Een nieuw wereldrecord dus! De oudste mensch, die vloog! Dat zotte Amerika ook!

Sluiten