Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

SPORT IN BEELD.

PAVILLON „RICHE"

ZANDVOORT

Het gezelligste, voornaamste en meest bezochte etablissement in Zandvoort.

Gedurende de Wintermaanden geopend!!!

Zaterdag-s en Zondags Thé en Soirée Dansante.

Voor Clubs en Vereenigingen speciale condities.

Zalen voor partijen en vergaderingen beschikbaar.

Eigen wagenpark met permanente bewaking.

De Parijsche

Zesdaagsche.

De Parijsche zesdaagsche wielerwedstrijd zal plaats vinden van 9 tot 15 April. Er zijn diverse teams geëngageerd, o.a. de Amerikanen MacNamara en Winter, die Dinsdag in Frankrijk zijn aangekomen. Dan noteeren wij nog Wambst—Lacquehaye, Aerts—Degraeve, Blanchonnet—Louet, Marcillac—Faudet, Brunier—Cugnot, Letourneur—Broccardo, Hürtgen—Rausch, om de voornaamste duo's te noemen, en dan nog.... Van Kempen— Raynaud. Dit laatste zou al een heel sterk koppel zijn, daar Raynaud in zijn brassard-

wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het wordt vrij van roos het blijft beter zitten

indien gij het des morgens inwrijft niet een weinig Purol

races zich een bijzonder snel renner heeft getoond, die ook over uithoudingsvermogen beschikt. De vraag is echter, of Van Kempen, na zijn Berlijnsche straf van de partij zal kunnen zijn. Hij is voor 3 maanden uitgesloten, en zijn poena gaat 5 April in. Komt echter de N.W.U. in hooger beroep bij de U.C.I., dan kan men in elk geval bereiken, dat de straf 30 dagen wordt opgeschort. In het tegenovergesteld geval zal Van Kempen vervangen worden door den Franschman Faucheux. Wij vernamen echter, dat de N. W. U. inderdaad cassatie aanteekent ten opzichte van Van Kempen's vonnis, en het is dus meer dan waarschijnlijk, dat onze landgenoot in de „ville lumière" zeker van de partij is.

Norman Brookes naar Europa.

De beroemde Australische tennisspeler Norman E. Brookes, nog een tijdgenoot van dien anderen bekenden Australischen crack, A. F. Wilding, die in den Europeeschen oorlog

sneuvelde, Brookes zal in den aanstaanden zomer naar Europa komen, en daar eenige matches spelen. Al is deze veteraan natuurlijk niet meer op volle kracht, toch zal zijne verschijning interessant zijn en respect inboezemen.

Ja, een veteraan is Brookes, want hij werd in 1877 te Melbourne geboren, en is dus al 51 jaar oud. Zijn eersten wedstrijd speelde Brookes in 1896. In 1902 werd hij kampioen van Victoria, in 1906 van Zuid-Australië. Inmiddels was hij al in 1905 naar Engeland gekomen, en speelde o.m. in de Davis-Cupmatches. In 1907 kwam zijn groot DavisCup-succes, waar hij in dat jaar den beker met Wilding voor Australië veroverde. In 1905 had hij al het Wimbledon-kampioenschap gewonnen, welk feit zich in 1907 herhaalde. In laatstgenoemd jaar zegevierde hij eveneens met Wilding te Wimbledon in het dubbel-spel.

Tilden schreef eens dit van den geweldigen speler: „De machtigste persoonlijkheid in de tenniswereld was Norman E. Brookes, met zijn eigenaardige, sphinxachtige, geheimzinnige, rustige kalmte. Brookes heeft velen door zijn eigenaardige persoonlijkheid afgestooten. Hij was nooit de populaire held. Toch hield Brookes altijd het publiek geboeid, niet alleen door de zuivere bekoring van zijn spel, maar ook door de macht van zijn magnetischen invloed.

Brookes komt terug. Ouder! Maar nog sterk!

Kiekjes en praatjes uit de ouwe doos . . .

Dezer dagen was het juist 20 jaar geleden, dat de aanvoerder van het Nederlandsen Elftal, Stom, te Antwerpen zijn laatsten internationalen voetbalwedstrijd speelde voor zijn vertrek naar Indië. Stom's elftal zegevierde met 4—1. Een mooi besluit!

Sluiten