Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

Het eenige MIDDEL tegen verblinding

Attesten van vele

vooraanstaande Nederlandsche Automobilisten!

Importeur: FRANS J. M. GEYTENBEEK, Ceintuurbaan 192-194, A'dam

Z.A.C. uit Zwolle is Oostelijk kampioen op voetbal-gebied. Zondag is het pleit beslecht. Te Deventer vond de beslissingsmatch tusschen de rivalen Z.A.C. en Enschede plaats. Met 2—1 werd laatstgenoemde ploeg in een spannenden strijd met verlengingen geslagen. De Zwollenaars hebben dus voor hun kampioenschap mosten vechten. Men ziet links het gelukkige elftal van Z.A.C. Rechts komt een moment uit den wedstrijd voor.

Sparta in de blommetjes! Sparta feestvierend! Wij hebben er al op gewezen, dat er feest zou komen, toen wij het officieele Sparta-jubileum-boek recenseerden. Maar Jan Stok zou Jan Stok niet zijn, indien hij, ter cere van zijn oude vereeniging, ook niet met een feest-boekje was gekomen, bescheidener van omvang, maar toch alleraardigst. En nu is er Zaterdag receptie geweest, en honderden hebben voorzitter Overeynder en zijn mannen de hand gedrukt. Men ziet hierboven het bestuur van Sparta met vereerders achter de geurende manden, die groot in aantal aanwezig waren. Sparta-vereerders! Wij noemen slechts de namen van een Bep Willing, Doe Hans, Reijdt, Wolf, Tordoir , Kees van Hasselt, Cocheret, Altona, Kees v. d. Ende, e.a. Die allen waren natuurlijk aanwezig tenende hun vreugde te uiten over het 40-jarig bestaan. Zoo werd de receptie een demonstratie van echte hartelijkheid. Verder is het feest gevierd met een wedstrijd tegen Feijenoord, een Cccheret-revue en natuurlijk het traditioneele feest-eten. Men heeft genoten, en Sparta gaat frisch de halve eeuw tegemoet. Wij wenschen den Rotterdammers weer een gelukkig decennium.

Sluiten