Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

22

Moons Europeesch Kampioen ! De grappige hoek van Cocheret

De Belg Moons heeft getriumfeerd in het Europeesch biljart-kampioenschap, dat te Parijs is gehouden. Er was evenwel een beslissingswedstrijd noodig met Moons' landgenoot Van Belle. Moons won 6 partijen en verloor er 1. Van Belle en Soussa maakten dead-heat voor de tweede plaats. Dan volgden Chassereau en De Doncker (gelijk), Davinen Garric. Onze landgenoot Katoen gaf den strijd op.

Henry Ford aan 't Orakelen.

Groote mannen schrijven aphorismen. Hier is een aphorisme van Henry Ford. Hij schrijft: „De productie en het zakenleven groeien naar verhouding van den vrijen tijd van de massa, want het is gedurende dezen vrijen tijd, dat in ieder's geest het verlangen ontstaat naar een beter leven. Het rustend genieten is een nuttige periode voor verschillende dingen, die ongedaan zouden blijven, wanneer ieder staag doorwerkte. Het volk moet meer vrijen tijd hebben en... . meer transport-gemakken.

Die stippeltjes zijn van ons. Die looze Henry ook! Men weet immers, dat tot de transport-gemakken automobielen behooren, en dat Ford.... Fordjes maakt. Overigens komt dit aphorisme van den grooten Yank voor in een nieuw Amerikaansch „magazine", dat aldus is getiteld: „86% of America". Die 86% slaat op de, in het tijdschrift te publiceeren, artikelen, welke door mannen geschreven worden, die 86% vertegenwoordigen van de activiteit, de productie-macht en den rijkdom van de United States. Onder deze uitverkorenen komen de namen voor van Henry Ford, Alfred Sloan, den grooten man van de General Motors, Walter Chrysler e tutti quanti.

De Davis-Cup-Finale.

De Davis-Cup-finale zal in het Stadion Roland Garros, dat vroeger Stadion Jean Bouin heette, en op vrij onkiesche wijze werd herdoopt, worden gehouden. Reeds nu maakt de Fransche pers er zich ernstig over ongerust, dat deze inrichting te klein zal blijken te zijn, want men kan er slechts 8000 toeschouwers bergen, hetgeen zeker niet te veel is.

Johnny Risko.

Uit New-York komt weer eens een zoogenaamd belangrijk bericht. Tex Rickard, de eeuwige zoeker, die echter nu al weet, wat hij vinden zal, t.w. geld, Tex Rickard heeft een match tusschen Johnny Risko en Tom Heeney op het oog. De laatste, wiens overwinning op Jack Delaney alle prononstics in Yankeeland omver wierp, is daar op het oogenblik zeer populair. De bedoelde wedstrijd zou daarom van zeer veel belang zijn, omdat de winnaar de toekomstige tegenstander van Gene Tunney zal worden. Tenminste, als Rickard intusschen weer niet een ander snood plan heeft ontworpen.

Cocheret op z'n best! Hij kon deze week een van de oude garde teekenen. Buitenweg! Wout Buitenweg! Want deze kleine man is zoowaar al 'n veteraan op voetbal-gebied. Hij werd toch eerste-elftal-speler — natuurlijk in U.V.V. — in het seizoen 1911—12, en nam toen de midvoorplaats in naast Jan Vos. En international ? Slechts eenige jaren later! Dd. 16 November 1913 moest ons oranje elftal tegen de Engelschen in Huil spelen, en Wout was zoowaar door het fatum aangezocht om dit drama mee te maken. Hij speelde toen rechtsbinnen, evenals in de volgende internationale ontmoeting, die tegen de Duitschers in het Amsterdamsch Stadion op 5 April 1914. Eindelijk komt de uitverkorene in het centrum van den aanval. Dat geschiedde dd. 26 April 1914 tijdens de match Nederland—België, en al terstond viel de Utrechtenaar op door zijn soepele snelheid en zijn gevaarlijk schot. Tot aan den oorlog is Woutje toen international gebleven, en Denen, Zweden en Noren gingen beseffen, dat ons elftal niet alleen een goalgetter rijk was, maar vooral een mid-voor, die het spel wist te verdeelen. Het is vreemd, dat wij naar zoo iemand in deze periode juist zoo snakken. De laatste jaren hebben wij een zoodanig phenomeen niet op ons internationaal speel-terrein gezien, noch hem over de grenzen kunnen sturen met ons elftal, dat immers het beste heet, dat wij op de been kunnen brengen. Of. ... ? Men mompelt, dat Buitenweg nog altijd excellent is, en dat. . . . ! Schwamm d'rüber! Inmiddels, nu Zondag ons team in Antwerpen heeft gespeeld zonder Wout, juist nu brengen wij Wout in een charge van onzen eminenten teekenaar. Want wij weten het: voetballend Holland roept nog altijd om Buitenweg, en zou hem graag weer in het eerste gelid zien! Ach — zuchten velen — was hij Zondag maar in de Scheldestad geweest, waar Holland echt behoefte had aan een van de oude garde! Misschien zorgt die nederlaag er voor, dat men het eindelijk eens met hem „probeert".

De bokser Johnny Risko.

Sluiten