Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEKELIJKS VERSCHIJNEND GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT

UITGAVE VAN M. A. & A. O. J. REES - HAARLEM.

Administratie- en Redactie-Adres: Abonnementsprijs: f 3.~ per 3 maanden

KONINGINNEWEG 97 - HAARLEM HOOFDREDACTEUR:

Ned. Oost- en West-Indië . . . . f 15^— per jaar

Telef. 14865 Giro-nummer: 136002 LEO LAUER. Buitenland f 18— per jaar

Bank: Haarl. Bankvereeniging, Haarlem. Postbox: 44 Losse nummers f 0.25

Dat ook in Duitschland het boksen populair is en een bekend pugilist door dc jeugd geëerd wordt, demonstreert bovenstaande illustratie. Men ziet op de bewuste foto nl. den bokser Max Schmeling in zijn trainingskwartier te Lankc, waar hij zich heeft geoefend voor zijn match met Diener. In deze omgeving, waar hij o.a. ijverig aan het houthakken was, werd Schmeling op zekeren dag bezocht door de leerlingen van een Berlijnsche volkschool, en men ziet, met welk een geestdrift de jonge maatjes hun grooten en vermaarden vriend begroeten. Zooals men weet, werd de match Schmeling— Diener Woensdagavond na 15 ronden door eerstgenoemde op punten gewonnen.

Fl. 1.50

P. STUK

Waarborgen Kwaliteit ALLE TYPEN Fl. 1.50 BRUTO

BIJ AFNAME VAN 100 STUKS GESORTEERD IN METALEN KAST, INTERESSANTE CONDITIES

VOOR ELKE WAGEN EEN TYPE

OOK VOOR

DE NIEUWE FORD

ROTTERDAM — AMSTERDAM DEN HAAG — UTRECHT

C. VAN DIJK & Co.

Sluiten