Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

SPORT IN BEELD.

Het eindresultaat is voor 't oogenblik toch nog onzeker. De geroutineerde maar ietwat stugge ploeg van Feyenoord krijgt tegen de temperamentvolle snelle Oostelijke kampioen met hun kwieke voorhoede toch een moeilijke taak, en een verrassing is geenszins uitgesloten.

Promotie en degradatie.

Er vallen slachtoffers, dat is na de wedstrijden op Paasch-Maandag vrijwel een voldongen feit geworden. V.O.C., de eens roemruchte club der Van Prooye's, Hörburgers, Versluisen, de joviale Rotterdamsche vereeniging, wier eenig pech het was, dat ze steeds in de schaduw van Sparta speelde, V.O.C. is vrij zeker verloren. Nadat te Utrecht met 2—1 van Velox verloren was, hoopte men nog (vooral omdat de overwinning der Stichtenaren geflatteerd was) dat V.O.C. zich tijdig herstellen zou, doch die hoop is niet verwezenlijkt, want op eigen veld verloor V.O.C van V.S.V., die zoo fortuinlijk kampioen werd en van wie niemand feitelijk veel verwachtte.

De stand in deze promotie-competitie is thans:

vsv i 1 0 0 2 2—0

Velox 1 1 0 0 2 2-1

V.O.C 2 0 0 2 0 1—4

In de andere Westelijke afdeeling wordt Spartaan vrij zeker het kind van de rekening, nu Hermes-D.V.S. er in geslaagd is te Gorcum van Unitas te winnen. De promotie-kans is voor de Gorcummers thans definitief verkeken.

Hier is de stand:

Hermes-D.V.S 2 2 0 0 4 6-1

De Spartaan 2 1 0 1 2 3—6

Unitas 2 0 0 2 0 3-5

In het Oosten kan de hekkensluiter der eerste klasse, het Deventer D.O.T.O., het ook niet bolwerken. De oud-eerste klasser Tubantia won gister van de Koekenaren met 2—1 en staat er nu prachtig voor, waar zij van beide tegenstanders op vreemd terrein wist te winnen. Wij twijfelen er niet aan, of in Hengelo kan men weldra feestelijk 't feit her¬

denken, dat er weer een le klasser is, en dat 't aloude Tubantia is, die dit klaar speelde, zal de vreugde nog verhoogen. De stand is hier:

Tubantia 2 2 0 0 4 3-1

N.E.C 2 10 12 4-4

D.o.T.0 2 0 0 2 0 4—6

In het Zuiden is de strijd nog open, nu B.V.V. er in geslaagd is van Bleyerheide te winnen en Helmond te Breda Bredania klopte. Hier is de stand geworden:

Bleyerheide 3 2 0 1 4 5—4

Helmond 2 1 1 0 3 5-3

B.V.V 2 1 0 1 2 3—3

Bredania 3 0 1 2 14-7

In 't Noorden nadert thans ook de beslissing, wie hekkensluiter zal zijn. Be Quick is definitief buiten gevaar door een 1—0 overwinning op Frisia en Achilles eveneens vrij zeker door een 11—0(!) op Alcides. Voorts deed G.V.A.V. goed werk door in Leeuwarden met 3—3 tegen Friesland gelijk te spelen. Veendam—G.V.V. ging niet door, omdat er geen scheidsrechter kwpm opdagen, en we gelooven nu, dat of't jeugdige G.V.V. of 't aloude Frisia 't kind van de rekening wordt. Als de hekkensluiter dan nog maar adem over heeft om zich de 2e klasse kampioenen van het lijf te houden.

Tenslotte vermelden we nog een 4—2 overwinning van een zg. Olympisch B-elftal — een ploeg, die zonder van de diensten van internationals gebruik te maken, toch veel sterker had kunnen zijn — op Wimbledon F.C., een wedstrijd, waarin de nieuwe binnen-spelers van 't nationale team, Smeets en Kools, verdienstelijk speelden, doch waarin de Engelschen 'n heel matig spelletje te zien gaven.

Ons club-voetbal is er in den loop der jaren danig op achteruit gegaan, doch laat 't ons een troost zijn, dat het in Engeland mogelijk nog erger is. Als de prof-kampioen hier door 't Nederlandsch elftal met 4—0 geslagen wordt en een der leidende teams uit de Southern League met 4—2 verliest van 'n willekeurige combinatie, dan zijn de „schone Tagen van Aranjuez" ook voor het Britsche voetbal „vorüber !" Dat is vast en zeker!

Fred Tomlinson, de middelste sportsman van de drie, heelt op rolschaatsen het traject Wanstead—Southend-Londen in 3 uur en 28 minuten afgelegd, hetgeen volgens de kenners een wereldrecord zoujzijn.

Croquet is een aardig, gezellig spel, maar men wil het blijkbaar nog aardiger maken. Vandaar, dat een Londensch handelaar m sport-artikelen croquet-benoodigdheden in den handel bracht, op deze wijze gedecoreerd.

Sluiten