Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

SPORT IN BEELD.

i '■ ' 1 """ '" 1111 1 1 1 1 1 ' 1 11'";""1' "'""""=

PAVILLON „RICHE"

ZANDVOORT

Het gezelligste, voornaamste en meest bezochte etablissement in Zandvoort.

Gedurende de Wintermaanden geopend!!!

Zaterdags en Zondags Thé en Soirée Dansante.

Voor Clubs en Vereenigingen speciale condities.

Zalen voor partijen en vergaderingen beschikbaar.

Eigen wagenpark met permanente bewaking.

: nu i in n; in. ■ ■■ li -1111111 i in min ■ ui- ' I ""i 111

Er is, inzake de organisatie, al heel veel uitnemend werk verricht. Wij mogen er geen spatjes op werpen door in dit, thans besproken, geval gelijk schooljongens te doen. Wij hebben ons als groote menschen aan de internationale sport-beweging te openbaren. Zonder zijdelingsche nijdige blikjes! Zonder nerveuse uithaaltjes: jij mag wèl, en ik mag niet ! Zonder klikspaan-spelen bij voorbaat : hij wil dat, en 't is immers verboden! Zonder vinnige uitvalletjes in de pers, die nu al de aandacht trekt van de geheele wereld! Trouwens — men heeft genoeg gefulmineerd, moéten fulmineeren.

Nu .... vrede, voor alles .... vrede!

Charles Paddock.

Het is een schrale troost, desondanks is het een troost. Ook in Yankeeland schijnt het niet in elk opzicht botertje tot den boom te zijn. Althans, uit New-York komt het bericht, dat het nog lang niet zeker is, dat Lawson Robertson, daartoe aanvankelijk aangewezen, als trainer van de Amerikaansche athleten zal optreden, die dezen zomer naar Amsterdam komen. En in de genoemde stad zou Charles Paddock, de athletische crack, zélf Olympisch triumfator, op de betreffende geruchten zijn komen afzetten, en zich aangeboden hebben om de plaats van Robertson in te nemen.

De Davis Cup.

In Frankrijk, het land immers, waar men momenteel de Davis-Cup bewaart, is men niet al te zeer in verrukking over de zege, door Amerika over Mexico behaald. Volgens de Fransche pers waren Alfonso Unda en Ricardo Tapia onbekende spelers, en Kinsey is een Amerikaan uit Californië, die zes jaar geleden een zeer goed tennisser was, maar sindsdien niets meer van zich deed hooren. Tilden, tegelijkertijd speler, captain en de man, die de spelers kiest, moet, naar het Fransche oordeel, zijn jeugdige partners maar niet al te zeer bewierooken, doch rustig doorwerken.

i

De eigenwijze schoenmaker.

Eigenwijs als die Hollanders zijn!

Het is al jaren geleden, tien, twintig jaar geleden, misschien wel een kwart-eeuw, en toch, nooit zal ik het, overigens vrij simpel, maar toch aardig voorval vergeten.

Ik was commissaris van materieel van mijn voetbal-club. Dergelijke „factota" kent men heden ten dage niet meer. Nu doet Jan, de terreinknecht, dergelijk werk af. Maar wij, in onzen tijd, trokken zélf de kalklijnen, pompten zelf onze ballen op, brachten zélf de kapotte ronde voorwerpen naar den schoenmaker. Speelt men tegenwoordig nog wel eens met een „geflikten" bal ?

Op zekeren dag kwam ik weer eens bij dezen schoenen-fabrikant, die steeds met ijver de breuken van ons sportief leder opereerde. Hij bekeek de wonden, en mompelde dan iets van „wat is me dat ook voor rot-leer!" of „die Engelschen kennen d'r nou ook juist niemendal van". Ik vroeg den man, wat hij bedoelde, en ik kwam tot de ervaring, dat hij 't eigenlijk onzin en kwetsend voor de Hollandsche industrie — zooals hij het

noemde — vond, dat wij met Engelsche ballen voetbalden. Hij was maar 'n dood-gewone schoenmaker, maar dat, dat kon hij even goed.

Ik had niet eens tijd om mijn schouders op de halen. Wedden, dat ie het er puik afbracht ? Zélf zoo'n voetbal maken! Beter en goedkooper ? Hij was zoo overtuigd van zijn macht, dat wij den bal niet hoefden te betalen, als het ding niet deugde. Onder die omstandigheden durfde ik de weddenschap aan. Ik sloeg toe . .

Twee weken later kwam het ding. Natuurlijk zonder lucht er in! Ik bracht die lucht er in. Wat een rond voorwerp dient te zijn, was niet rond. Hoe ik het kneedde, hoe ik met den bladder wurmde, de bal bleef ovaal. We hebben er nooit mee gevoetbald. We hebben er hoogstens wat mee gegooid, verachtelijk en onder 't uitgillen van hoon-roepen, en het zou wel kunnen zijn, dat zoo Rugby is ontstaan.

De schoenmaker was inmiddels een eerlijk man. Hij zuchtte het diep uit, dat ie niet begreep, hoe die bliksemsche Engelschen het 'm lapten, en het ei van leer hebben wij nimmer betaald.

Nooit echter is mij het spreekwoord „schoenmaker, blijf bij je leest" zoo duidelijk geweest als in die dagen. ... L. A. L.

<t 509

Spides f 2200 — Torpedo f 2400. -

Cabr. Spides f 2500.— Cond. Intérieure f 2600. Coupé Spides f 2600 — Cond. Int. Weymann f 2750.

7/12 P.K. 4 cyl. Kopkleppen-motor, Benzine-verbruik 1 op 12, Uitgerust met reserveWiel met band, — 4 schokbrekers, 4 wielremmen en duco-lak.

J. LE0NARD LANG

STADHOUDERSKADE No. 114.

ADAM.

Cond. Int. Weymann f2750.—

Sluiten