Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

SPORT IN BEELD.

PER VLIEGTUIG NAAR

REIST SNEL EN GERIEFLIJK

PARIJ

DAGELIJKSCHE VLIEGDIENST K. L. M. VAN AMSTERDAM EN ROTTERDAM

f 39.50 — RETOUR f 70-—

BOEKT BI] DE KON. LUCHTV.-MIJ. DEN HAAG, AMSTERDAM, ROTTERDAM EN ALLE REISBUREAUX

William Waldorf Astor is de zoon van Viscount Astor en de kleinzoon van John Jacob Astor, den Amerikaanschen stichter van het phenomenaal fortuin der Astor's. Young Astor, die pas 21 jaar oud is, heeft den tijd om paard te rijden, en doet dit met liefde.

Wij hebben ze al meermalen in ons blad afgebeeld, maar telkens als de kleine Amerikaansche film-artisten weer verschijnen, ziet men hen met graagte. Hier zitten ze weer met hun leuke toeten in het bad, en luisteren naar de wijze woorden van hun trainer.

Meermalen hebben wij de klacht geuit, dat de kunst en de sport zoo zelden samengaan. Maar met des te meer pleizier stippen wij ook de gunstige excepties aan. Hier is er een. De beeldhouwer Whellen Williams uit Chicago heeft nl. juist de statue vervaardigd van Knute Hansen, den bekenden Deenschen bokser. Men ziet op de illustratie Hansen voor de laatste maal poseeren.

En wal zegt men van deze Airedale-pups, die, als ze niet in sneeuwschoenen waren gekropen, maar in klompen, voor eiken Hollandschen jongen een heerlijk Sinterklaas-cadeau zouden zijn.'

Sluiten