Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

10

De Parijsche Zesdaagsche wielerwedstrijd behoort alweer tot het verleden. Zooals velen verwachtten, en gelijk ook d3 laatste dagen te voorzien was, is de overwinning behaald door het sterke Fransche koppel Wambst -Laquehaye. Wij beelden hierboven de triumfators af, d.w.z. links Laquehaye en daarnaast Wambst. De afgelegde afstand bedroeg 3343 K.M. Tweeden waren Marcillac—Faudet, terwijl het Nederlandsch-Fransch duo Van Kempen

— Raynaud zich derde plaatste, en wel met 2 ronden achterstand.

Korte metten . . ♦

De Engelsche physioloog, Dr. Collingwood, is blijkbaar een heftig vijand van het embonpoint. Hij begeert zelfs een wettelijke regeling om dikke menschen uit de gelederen der samenleving te bannen. Hoe ? Dr. Collingwood wenscht geen medelijden te hebben met lieden, die aan vervetting gaan] lijden, terwijl zij er iets aan kunnen doen. D.w.z. matiger leven! Laten zij dit laatste na, en worden zij dik tegen de verdrukking in, welaan, dan moet de rechter tegen dikzakken kunnen optreden. Hij moet ze bv. deze straf kunnen geven: zwaar werk doen aan de kade, de booten leeg-sjorren. Haha, men zal ze zien vermageren. En is dit nog niet voldoende, dan desnoods dwang-arbeid!

De honderd-kilo's kunnen voorloopig nog wachten met Dr. Collingwood te vervloeken. Tal van wetgevers en rechters zijn zelf nog dik, en het zal dus nog wel een tijdje duren, dat een lekkerbek tot dwang-arbeid veroordeeld wordt. En dan is het nog een troost, dat Dr. Collingwood een Engelschman is, en zijn plan alleen den staat van John Buil raakt. Want.... waar zouden wij, Hollanders, bv. met onze stamppotten moeten blijven ?

Is Koffie schadelijk

voor de Sport?

Die vraag hebben wij vroeger al eens in dit tijdschrift in bevestigenden zin beantwoord, en wij haalden daarbij de uitspraken aan van

Volgend nummer direct uitverkocht!

De Franschman Raynaud, die tijdensjjden Zesdaagschen wielerwedstrijd de partner 'was van onzen landgenoot Piet van Kempen, maar met slechts betrekkelijk succes den strijd volbracht.

bekende sportsmen, o.a. van den vlieger Chamberlin en den lange-afstand-looper Linder. Menschen dus, die het kunnen weten!

Thans heeft weer de oceaan-vlieger Köhl hetzelfde beweerd, ja, zelfs gedemonstreerd. Want toen hij met zijn vliegtuig „Bremen" in Ierland startte voor de gevaarlijke raid boven het wreede water, een tocht, waarbij de zenuwen volkomen in bedwang moesten worden gehouden, waarbij deze zenuwen niet noodeloos geprikkeld mochten worden, toen had de Duitsche piloot wel koffie aan boord, maar de caffeine-vrije koffie HAG. . . .

Nieuws van de R.E.M.

De Rotterdamsche Electriciteits-Mij. v/h. H. Croon & Co. te Rotterdam deelt ons mede, dat deze instelling haar afdeeling automobielen heeft ondergebracht in de Fa. B. H. Croon & Co., waarvan de firmanten zijn de HH. B. H. Croon en H. Croon. Deze firma zal de zaak geheel op denzelfden voet voortzetten.

Cocheret's Caricatuur.

Zeer tot ons leedwezen ontvingen wij de teekening van onzen medewerker Cocheret, bestemd voor deze uitgave, te laat. Alhoewel dit velen onzer lezers zal teleurstellen, zoo willen zij toch gewis wel de verzekering aanvaarden, dat wij de volgende week de serie caricaturen zullen voortzetten. Cocheret komt terug. En dat op fiksche wijze! Daarvan kan men verzekerd zijn. Dus tot de volgende week!

Dus een Abonnement op S. i. B.!

Sluiten