Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

1

SPORT IN BEELD.

Gerald Patterson, de beroemde Austalische tennisspeler, is dan aan de Rivièra gearriveerd, en heeft er al gespeeld. Met zeer weinig succes! Het kan zijn, dat Patterson het slachtoffer is van de verandering van klimaat, maar een feit is het, dat hij zich aan de Cöte d'Azur liet kloppen door een onbekenden Ierschen jongeling, met name G. L. Lyttleton Rogers, en wel met 6-1, 6-4. Wat is het met „Pat"? Het klimaat? Of is op hem het wreede „sic trancit" van toepassing? Het is natuurlijk mogelijk, dat een verder optreden van den kampioen onze veronderstellingen wijzigt.

En dat is bij roeien heel zwaar, zoo'n paar races per dag. Maar het bezwaar van den Amstel is vooral, dat ook de stuurmanlooze nummers onder de brug door moeten. En dan zit er in den Amstel een grootere bocht dan vroeger. Ze zeggen wel, dat Slooten zoo ver weg is. Maar da's heelemaal niet erg. In Parijs moesten we langer dan een uur in 'n smerige autobus zitten om op de roeibaan te komen ....

— En ons zwem-stadion ?

— Ja! Daar kan ik eigenlijk nog weinig van zeggen. Er komen 6000 plaatsen in, en dat lijkt me wel wat weinig, want in Parijs was altijd veel belangstelling bij de zwem-wedstrijden !

■— Wie geeft u nu bij het roeien tijdens de Olympische Spelen de meeste kans ?

— De Amerikanen! Zonder twijfel! En dan de Engelschen misschien in de vier zonder

Lfairylite

: de standaard

I REFLECTOR

: van Rijks- en' Gemeente Politie alsmede het Ned. Leger.

: Importeur:

I P. Grimmon — Zandvoort

Vraagt uw handelaar!

stuurman! En misschien de Zwitsers in'de twee zonder stuurman!

— En bij het zwemmen ?

— Nou! Ook de Amerikanen! En dan Arne Borg en Rademacher!

— En wij ?

— Wij ? Nou, ik geloof, dat op zwem-gebied onze kans om iets goeds te bereiken ongetwijfeld in waterpolo zit. We zijn zeer vooruit gegaan. En er heerscht een goede geest. We hebben een zevental, dat behoorlijk een wedstrijd kan uitspelen. Nu er 'n dictatorium in den bond is, wordt behoorlijk de hand aan de training gehouden.

— Wat denkt u van de zwem-sport in 't algemeen in Holland ?

— Zwemmen wordt ieder jaar populairder. Er komen steeds meer menschen bij. Ook beoefenaars! Dat zie je aan de Heiligeweg en 't Zuiderbad. Daar is 't altijd stampvol. En ook de prestaties van de zwemmers worden beter. Alle records werden immers in den laatsten tijd verbeterd!

—■ Maar onze zwembaden ? Jan van Silfhout grinnikt nooit, maar lacht, want anders had hij nu gegrinnikt.

— Ja! In 't buitenland is heel wat meer gelegenheid om te zwemmen dan bij ons. Als nu het Sportfondsenbad klaar is en het overdekt bassin in het gebouw van de jeugdvereeniging aan 't Leidscheplein, dan hebben we in Amsterdam vier overdekte inrichtingen. Eigenlijk veel te weinig! En met de onoverdekte is het nog veel erger gesteld. We hebben er maar één. En wat voor een ? Obelt, waar je.... in de olie zwemt! De Bataafsche heeft nu die terreinen gekocht. Ze hebben ze voorloopig nog niet noodig. Maar als de Bataafsche ze noodig heeft, dan.... hebben we geen een onoverdekte zwem-inrichting meer in Amsterdam. En daarom vind ik het zoo schitterend, dat ze na de Olympiade.... het zwemstadion weer afbreken!

— Nu nog 'n paar traditioneele vragen! Wat was uw beste sport-dag ?

— M'n beste sport-dag ? Nou, ik heb in 1926—27 als slag van de Berliner Ruder Club het kampioenschap van Duitschland mee helpen winnen. Maar meer waarde had toch nog het Europeesche kampioenschap roeien voor mij. We wisten niet, of we gewonnen of verloren hadden. En de Zwitsers wisten het evenmin. Totdat we ineens het Wien Neêrlands Bloed hoorden spelen! Dat was in 1924, in Zürich!

— En tenslotte die andere traditioneele vraag: wat was wel 't meest verdrietige feit in uw sport-loopbaan ?

— In 1924! In Parijs! Bij de Olympische Spelen! Toen dacht ik vast, dat we het roeinummer zouden winnen. Maar op eens, in de finale, gaf onze slag het op. Ik heb toen gehuild als 'n kind. En dan.... toen ik van den winter verloor tegen Bannenberg. Ik kan heusch best tegen verlies, alhoewel ik er altijd beroerd van ben. Maar 't idee om te verliezen als je zoo vaak gewonnen hebt....

Beste Jan van Silfhout, ik weet een goeden raad: probeer in het aanstaand seizoen, zooals je het boven zélf uitdrukte, eens te winnen met. . . . moeite. Ik gun je de zege van harte!

LEO LAUER.

HO&'T OOh\ ZU

KYRIAZI

HOORT Er-R E>Ux-

"M

ClGAR&TTErS MAriUE-ACTUR&RS

KYRiAZI FRERE5

CAIRO EstCjYPT

Snoek z'n hoek.

De overeenkomst tusschen Snoek En d'and'ren snoek, den visch, Is dat de renner als die snoek Op 't land gevaarlijk is'...'.

Want weet ge wat ze beiden doen, Tot veler lieden straf? — Zoowel de renner als de visch, Ze bijten van zich af!

De snoek blijft echter in het nat Vaak uren rustig staan, Terwijl de ander strijdt en trapt En rond-tolt, baan na baan....

Zoo werd die Snoek met groote S De ster, de kampioen — Hetgeen die aniïre snoek hem nooit Zal pogen na te doen. . . .

De mooiste dag van Snoek, den man, Dien ik hier nog bezing, Het was in neeg'tien-twintig-vijf, Toen Snoek geen.... snoekie ving!

Hij was er tweede in dat jaar, En volgde Toto pal; Hij was de tweede stayer, Snoek, Van 't aardsche tranen-dal!

Je bent een renner, snel en stoer, Een sieraad van de sport — En daarom, Snoek, vandaag 'n plaats Op 't week'lijksch uithang-bord!

Br eer 0 Eïls.

Sluiten