Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEKELIJKS VERSCHIJNEND GEÏLLUSTREERD TIJDSCHRIFT

UITGAVE VAN M. A. & A. O. J. REES - HAARLEM.

Administratie- en Redactie-Adres: , Abonnementsprijs: f 3— per 3 maanden

KONINGINNEWEG 97 - HAARLEM HOOFDREDACTEUR: Ned. Oost- en West-Indië . . . . f 15 per jaar

Telef. 14865 Giro-nummer: 136002 LEOLAUER. Buitenland f 18.- per jaar

Bank: Haarl. Bankvereeniging, Haarlem. Postbox: 44 | Losse nummers

Wat Voetbal voor den Hollander is, is Baseball voor den Amerikaan, en dan in nog veel sterkere mate. Thans is het Baseball-seizoen in de United States weer in vollen gang. Wij openen dit nummer met een illustratie van een desbetreffende match, n.1. die tusschen de New-Yorksche Yankees en de Cardinals van St. Louis. De kiek werd in het Yankee-stadium genomen; men ziet den crack Bob Mensel van de Yankees in actie.

Illüll!

I!J

INDEX WENKERS

ELEGTRO. MAGNETISCH GERING STROOMVERBRUIK

_ pi. 45.— BRUTO PER PAAR —

Wederom werd de soliditeit van de Index erkend door de bestelling hierop voor

27 BUICK LUXE VERHUUR-AUTO'S

Voor vooraanstaande Auto-Verhuurbedrijven

CWAM r\ ■ \\jr o ROTTERDAM — AMSTERDAM

. VAIN DIJr\ & \*0. DEN HAAG — UTRECHT

AUTOMATERIAAL

Sluiten