Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

4

Nu de Hollandsche Sport-Wereld aan het graf van Harie Meijers staat!

Zaterdag 14 April 1928 is Harie Meijers overleden, en reeds in ons vorig nummer hebben wij enkele woorden aan dit verscheiden gewijd. Met de mededeeling, dat wij er-op zouden terugkomen. Natuurlijk! Want met den Maastrichtenaar is een der besten uit onze beste wielren-periode heengegaan....

Hij was dan 2 December 1879 te Maastricht geboren, Harie Meijers. Wanneer wij het

Een portret van Harie Meijers uit zijn glansperiode.

standaard-werk van Hogenkamp „Een halve eeuw wieler-sport" opslaan, dan lezen wij in het hoofdstuk over het jaar 1895 deze tirade: „In dit jaar kwam een renner de gelederen der Hollandsche wielersport versterken, die lange jaren een buitengewone rol vermocht te spelen en die door zijn bescheiden, gentlemanlike optreden in binnen- en buitenland een sieraad voor zijn sport was. Aangename herinneringen blijven we aan den „brouwer van Maastricht" behouden."

Wanneer hij debuteerde, Harie Meijers ? Dd. 26 Mei 1895 op de baan, die in de stad zijner geboorte was aangelegd! Hogenkamp vertelt alleen van dit begin, dat Meijers prachtig spurtte. Even verder lezen wij van de wielerwedstrijden te Sittard dd. 16 Juni 1895 dit: „Harie Meijers plukte de eerste lauweren door den aanmoedigingsprijs over 2000 M. te winnen." Ziedaar dus den aanvang van het succes!

Inmiddels brengt dit eerste jaar hem nog niet al te veel prijzen. Wij vernemen nog uit het boek voornoemd, dat Meijers dd. 23 Juni

te Venlo triumfen vierde, dat hij 21 Juli te Maastricht kampioen van Limburg werd, dat te Amsterdam die andere bekende Limburger Bailleux Meijers klopte, en deze laatste Gorter, over een race van 2000 M., maar dat is dan ook alles.

Ook 1896 was nog niet het ware jaar voor den athleet uit Maastricht. Het is alleen daarom van belang, omdat Meijers toen reeds — dat is dus al heel vroeg — professional werd. Een succes in Utrecht! Harie slaat dd. 28 Juni Langeveld. Een nederlaag te Tilburg! Zoowaar al als beroepsrenner! Jaap Eden klopt over de 2000 M. Guerry en Meijers. Een nederlaag verder in het kampioenschap van het vasteland, dd. 6 September te Maastricht verreden! Meijers won zijn serie. Meijers won zelfs zijn demi-finale. Maar in de beslissing was hij derde achter Eden en den Franschman Farman. Tot slot klopte de vermaarde Protin Meijers nog tot tweemaal toe in diens geboorteplaats. C'est tout!

In 1897 ging het al beter en beter. Wil men niet te uitvoerig worden, dan moet men nu al de overwinningen van den Hollandschen comingman gaan schiften. Nadat hij te Baarn, in den „Grand Prix" door den Belg Fischer was geklopt, won Meijers dd. 4 Juli te Amsterdam twee nationale kampioenschappen, en wel over 1609 en 5000 M. Verder waagde hij zich in dit seizoen over de grenzen, kwam uit in den Grooten Prijs van Leipzig, maar hij kon zich in de halve beslissing slechts vierde plaatsen. Al klopte de Italiaan Eros hem ook in de hoofdstad des rijks, men noemde Harie toch al met Jaap Eden den besten sprinter van het land, en al bracht hij het in den „Grand Prix de la Reine" niet tot de eindtriumf, Meijers had toch de voldoening, in zijn demi-finale den wereldkampioen, Willy Arend, te slaan. Dat telde toch gewis al mee.

Het jaar 1898 zette aanvankelijk onfortuinlijk in. In Engeland had onze compatriot geen succes. In Den Haag bleven Impens en Houben hem de baas. Maar toen kwam plots het verrassende. Meijers startte 22 Juni te Norwich, in de Britsche kampioenschappen, en hij werd zoowaar de matador van de Engelsche professionals over 5 E.M. Hij klopte in de finale Green, Chinn en Barden. De Maastrichtenaar bleek toen al tot de wereld-cracks te behooren, want in den „Grand Prix de Paris" werd hij tweede achter Bourillon, en klopte hij zelf Broca. En in de Augustusmaand wist hij zoowaar zélf een grooten prijs te winnen, dien van Amsterdam, maar deze zege bereikte hij pas na een protest, waardoor Chinn gedistanceerd werd. Die Chinn bleek een rare sinjeur. Ongeveer een maand later

vond begrijpelijkerwijze een revanche-match te Amsterdam plaats tusschen Meijers en den Brit, en nadat Chinn één manche had gewonnen, Meijers de tweede, gaf de Engelschman in den derden rit onzen landgenoot zulk een duw, dat het publiek de baan overstroomde, en Chinn wilde lynchen. Meijers kwam in dit jaar ook in de wereldkampioenschappen te Weenen uit. Hij klopte in zijn serie wéér Arend, maar werd in de halve beslissing niet geplaatst. Inmiddels was 1898 een goed seizoen voor den Maastrichtenaar.

Toen 1899! Meijers trainde zich te Parijs, op de Parc-des-Princes. En die training bleek hem goed te doen. Eerst klopte hij te Rijssel cracks als Tommaselli en Jacquelin. Toen won hij te Amsterdam van den Italiaan en Jaap Eden. Maar in den „Grand Prix de Paris"

Hoe Harie Meijers in de jaren van 1895 tot 1904 op het stalen ros te voorschijn kwam. . . .

nam Tommaselli revanche, en bezette onze landgenoot slechts de tweede plaats voor Tom Linton en Momo. En de Italiaan bevestigde zijn superioriteit kort daarop in Den Haag, waar hij in volgorde Jaap Eden, Meijers en Patou achter zich liet. Meijers won dien dag met Eden het tandem-nummer, nog wel op een geleende machine (23 Juli). Er bestond in die dagen een hevige rivaliteit tusschen

MARMON

f 4950.-

8-CYLINDER-IN-LIJN, 5-PERSOONS SEDAN AMERIKA'S MOOISTE EN BESTE WAGEN

DE SUCCESWAGEN VAN 1928

IMPORTEUR. DIRK VAN DER MARK - AMSTERDAM

SHOWROOM: AMSTELDIJK 25

Sluiten