Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

SPORT IN BEELD.

Men weet het — Engeland is de bakermat van de Hondenrennen. Het klassiek gegeven is de race tusschen koppels op de heide, waar het tweetal, in feilen kamp, achter een haas aangaat, nauwkeurig gadegeslagen door den scheidsrechter te paard. Sinds geruimen tijd houdt men echter ook wedstrijden op, speciaal voor dit doel aangelegde, banen, waarvan Engeland het geheim, en waarvoor het.... het geld ■—immers „nervus rerum" — schijnt te bezitten. Maar ook de Hollanders zijn niet achter gebleven. En al is het dan ook op bescheiden schaal, men organiseert hier ook Honden-rennen. Pionierswerk op dit gebied heeft de 's-Gravenhaagsche Windhondenclub geboden, welke organisatie zelfs een speciale* baan bezit in het Zuiderpark. Op dit terrein vonden Zondag de openingswedstrijden van het seizoen plaats. Wij brengen er een drietal snapshots van. De lezer ziet boven den start der Greyhounds en Slouquis, een ren, waarin een hond met een al bijzonder fascineerenden naam, n.1. Moeskops, uitkwam. In het midden alle deelnemers met hun honden! Tenslote de Barzois in actie! Deze kamp werd gewonnen door Valasky.

Sluiten