Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

16

Het Zwo!sche Z.A.C. heeft tot veler verrassing Feijenoord Zondag jl. in het eigen hol met 4—1 geklopt. Hierboven brengen wij een zeer typisch snapshot van de ontmoeting, welke helaas op hoogst onsportieve,; wijze — vechtpartijen en politie — eindigde. Dergelijke dingen moesten toch bij ^amateurs, die zoo prat gaan op hunne sportiviteit niet-voorkomen. Of is de eer van een kampioenschap1 „oneer" waard?

De Engelsche Cup-final.

De Engelsche Cup-wedstrijden dateeren van 1872. Het jaar tevoren stelde de Engelsche Voetbalbond ze in, en loofde als prijs een beker uit, ter waarde van circa 300 gulden. Dat is dus niet te veel! De eerste match vond 16 Maart 1872 tusschen de Royal Engineers en de Wanderers, die den beker wonnen, plaats. Aston Villa had tot Zaterdag j.1. het record, n.1. van zes maal getriumfeerd te hebben. Blackburn Rovers hebben thans het record geëvenaard, door Huddersfield met 3—1 te kloppen. Men zegt, dat er 90.000 toeschouwers in Wembley-Stadium aanwezig waren. Dat is dus verre van een record. En desondanks beweert men, dat, zoo men een terrein zou inrichten, dat 300.000 kijkers zou kunnen bevatten, dit ook absoluut uitverkocht zou zijn. Het record-bezoek dateert van 1923, toen men op den Chelsea-grond 126.000 entrées boekte. Zaterdag was Huddersfield zwaar favoriet. Maar de Rovers vertrouwden op hun mascotte, een oude vrouw van 70 jaar, die in een kooitje een kanarie-piet bij zich had (o, Sparta!).En de Rovers wonnen, n'en déplaise de „dure" voorhoede van Huddersfield, die, wat de aanschaffing van spelers aangaat, door een rekenmeester op een

bedrag tusschen de 30.000 en 40.000 pond werd geschat. Hiernaast een geweldige sprong van den doelverdediger der Rovers, die weet te redden!

Snelheidsrecords,

Wij hebben al eens onze meening over de evenementen te Daytona-Beach gezegd. Al die opgedreven snelheden achten wij absurd. Desondanks respecteeren wij de opinies van anderen. Dat die bestaan — en tegenovergesteld aan de onze — het wordt gedemonstreerd over de record-ritten inïj een artikel van onzen Amerikaanschen correspondent, dat wij de volgende week publiceeren.

J J.r

CIGARETTE5

Sluiten