Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

26

Hoe zullen de Olympische Spelen dezen zomer te Amsterdam plaats vinden. . . ?

Hieronder brengen wij een tabel van de tijd-vakken voor de verschillende onderdeelen van de Olympische Spelen. De lezer zal, aan de hand van deze tabel, gemakkelijk kunnen vaststellen, in welke perioden de verschillende takken van sport in het Stadion worden gedemonstreerd. Wij vestigen er evenwel met nadruk de aandacht op, dat wij slechts van „tijdvakken" gewagen. Het staat nl. op dit oogenblik nog niet vast, of van de verschillende sporten op alle aangegeven data wedstrijden zullen

plaats vinden. O.m. werd op het congres van de F.I.S.A. bereids besloten, dat op Zondag niet zal worden geroeid. Wat Hockey betreft, werden pas Zondag jl. de eigenlijke dagen vastgesteld. Ten aanzien van andere sportenkunnen mogelijk ook nog wijzigingen worden aangebracht. Men heeft hier dus te doen met een voorloopige tabel, met behulp waarvan men zich eenigszins kan orienteeren. Binnenkort hopen wij een volledig staatje van de Olympische Spelen in dit tijdschrift af te drukken.

.nDTFH I ME I JU^ll IJULII AUGUSTUS

jKUKILn |7ll8|l9|20|2l|22|23|24|25|26[27j28|29|30|3l I I 2 I 3 UI 5 I 6 I 7| 8 I 9 llOl II Il2|l3|l4|l5 28|29|30|3I I I 2 i 3 141 5 j 6 I 7' 8 I 9 Il0| II112 Do Vr Za Zo Ma Pi Wo Do Vr la Zo Ma Pi.Wo.Do Vr_Za Zo Ma Di_Wo Do Vr_ Za Zo Ma _Di_Wo Do Vr Za ZoiMa Pi Wo Do Vr_ Za Zo Ma _Di_Wo Do Vr_ Za Zo

OFFICIEELEOPEHIHG _§_'

hockeij HHHHHhHrlHH

voetbal nniy_iï_miï_ï_nmi_

GEWICHTHEFFEH

ATHLETIEK ■ AAMAAAA .

schermeh A11A^AA1A111A__

WORSTELEN WW WW WWW

VIJFKAMP ~ 5 5 5 5 5_

ZEILEfl

roeien

ZWEMMEN WWW wiw w w w

WIELRENNEN. | "ÏIÏII_II_

DEM.LACROSSE L_

dem.korfbal _ü_

BOKSEN AAAli_

GYMNASTIEK y_ü

RUITERSPORT^ III s

SLUITiriQ I I

Bij Bordino's dood,

Bordino was een van de groote autocoureurs uit Italië. Hij behoorde tot de klasse der Campari's, Brilli-Peri's, tot die van wijlen Ascari. Bordino is op het veld van eer gesneuveld, zooals men dat noemt. Hij zou met een Bugatti-wagen deelnemen aan het Circuit van Alexandrië, in Italië. Hij oefende zich, met zijn trouwen mecano Lasagne, op het parcours. Plots stak een hond den weg over. De man aan het stuur wilde eene aanrijding voorkomen, en week uit. Maar de wagen slipte, gleed in razende vaart van den weg in een sloot, en sloeg onderwijl over den kop. Bordino werd uit den Bugatti geslingerd, en was op slag dood. Lasagne kwam er onder, en gaf eveneens meteen den geest.

Aangaande het leven van Bordino is het volgende mede te deelen. Hij kwam al als jongen bij Fiat, en maakte daar naam als mecanicien. Zijn leermeesters waren Ralph de Palma en Lancia, die, voordat hij zijn eigen etablissementen vestigde, in de Fiat-fabrieken werkzaam was. Zoodoende heeft Bordino ook tijdens bijkans heel zijn bestaan als coureur voor het zoo bekende huis Fiat gereden.

Nadat hij al in verschillende wedstrijden van minder belang was gestart, nam hij deel aan

De bekende coureur Bordino.

den Grooten Prijs van Italië op het Circuit van Brescia. Dat was in 1921. Hij bleef 10 ronden aan den kop, won den wedstrijd niet,

maar wel den beker van den Koning van Italië, waar hij het ronde-record had geklopt met een uur-moyenne van 148. In 1922 kwam hij, als tweede rijder van Fiat, uit in den Grand Prix de 1'A.C.F. te Straatsburg, waar hij met een gemiddelde van 138 KM. 810 het ronderecord op zijn naam bracht. Eindelijk kwam zijn eerste groote zege. Te Monza! Ook in 1922! In den Grooten Prijs van Italië! Hij zegevierde in de course der voiturettes (1.500 cmc.) en in den wedstrijd voor de twee-liter-wagens. Was hij al eens in 1921 in Yankeeland geweest, in 1924 vertrok hij opnieuw naar de Far West. Hij nam er aan tal van races deel. Eindelijk valt nog te memoreeren Bordino's succes in den Grooten Prijs van Milaan in 1927, welke course hij won met een 12-cylinder Fiat, daarbij het zeer verdienstelijk gemiddelde van 152 KM. 205 makend.

Bordino zou dit jaar in de Targa Florio op een Bugatti uitkomen. En men voorzag al een heeten strijd, die wel eens in het voordeel van den kundigen en onvervaarden renrier had kunnen eindigen. Bugatti stelde groot vertrouwen in zijn capaciteiten. De dood is echter tusschen beide getreden. De loopbaan van den armen Italiaan is met één slag afgesneden.

Sluiten