Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPORT IN BEELD.

8

De Olympische Spelen zijn in aantocht. Men merkt het aan alles. O.a. aan dc aankomst van dc ploeg Britsch-Indische Hockey-spelers, die te Blocmendaal hun tenten hebben opgeslagen. Hierboven het team vreemdelingen (foto Polygoon — Haarlem)! Onze gasten speelden bereids eenige wedstrijden in Nederland, klopten. Amsterdam met 15—2 en te Arnhem een combinatie met 8—0. Zij zijn phenomenen op hun gebied, en de uitslag van het Olympisch Hockey-tournooi is na hun debuut niet dubieus meer.

Dc vorige week hebben in de gebouwen van Marlot te 's-Gravenhage de jaarlijksche Schermwedstrijden van den Koninklijken Officiers Scherm Bond plaats gevonden. Wij brengen op deze bladzijde een groep van de deelnemers. Zooals bekend, woonde Z.K.H. Prins Hendrik een gedeelte van de wedstrijden bij. In de hoofdklassen waren de volgende militaire sportsmen als winnaars te noteeren. Kapt. A. E. W. de Jong was de primus op floret. Lt. Van der Wiel wist den eersten prijs op sabel te bemachtigen. De degen-kamp leverde in zooverre eene verrasssing op, dat hier triumfator werd de oud-luitenant ter zee Driebergen, die o.m. het genoegen smaakte, onzen matador A. E. W. de Jong op dit

wapen te kloppen.

Een record-productie van Chevrolet.

Men bericht ons uit Detroit, dat in Maart het tot nu toe ongekende productie-cijfer van 133.657 Chevrolet-auto's bereikt werd, hetgeen de productie in Februari van 116.943 wagens wederom aanzienlijk overtreft. In Maart van het vorige jaar werden 107.900 Chevrolets geconstrueerd. De Chevrolet-productie steeg

gedurende het eerste kwartaal van dit jaar tot 342.184 wagens, tegenover 267.393 gedurende het overeenkomstig tijdvak van 1927. Een toename dus met 25% !

Ook bij Cadillac en La Salie is een dergelijke vooruitgang te constateeren. Het aantal verschepingen uit de United States naar het buitenland overtrofhet eerste kwartaal 1928 dat van het eerste kwartaal in 1927 met 37.1%. Meer dan 4.500 Cadillacs alleen vonden in Maart hun weg naar het buitenland.

Het Olympisch HockeyTournooL

In L'Auto wijdt Frantz Reichel een artikel aan het Olympisch Hockey-tournooi. Voor den Franschman, die, gelijk bekend, voorzitter is van de internationale federatie op dit gebied, staat het vast, dat de Britsch-Indiërs zullen winnen. De strijd om de plaatsen zal gaan tusschen de Duitschers, Hollanders en Denen.

Sluiten